Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBojko, Marian
dc.contributor.authorKozubková, Milada
dc.contributor.authorBabejová, Sabina
dc.contributor.authorBílý, Daniel
dc.date.accessioned2011-10-04T09:33:55Z
dc.date.available2011-10-04T09:33:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2010, roč. 56, č. 3, s. 13-18 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89142
dc.description.abstractContribution presents experimental equipment applied for formation and evolution of cavitation in Laval nozzle. In detail the equipment design including nominated measurement of basic physical quantities as pressure and flow rate is described. The region of cavitation formation and evolution for various operating conditions is evaluated using digital exposure series. In the second part of paper the multiphase mathematical model of cavitation in program ANSYS Fluent12 is defined and applied for computational region of Laval nozzle using the same boundary condition as in experiment. Results of numerical simulation are compared with experimental measurement. Furthermore the design of experimental equipment is extended in air saturation design of water including flowmeter design for determination of saturated air amount.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2010-3/1808.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleExperimental and numerical solution of formation and evolution of cavitation in Laval nozzlecs
dc.title.alternativeExperimentální a numerické řešení vzniku a vývoje kavitace v lavalové dýzecs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPříspěvek prezentuje experimentální zařízení ke vzniku a vývoje kavitace v Lavalově dýze. Podrobně je charakterizována stavba zařízení včetně navrženého měření základních fyzikálních veličin tlaku a průtoku. Oblast vzniku a vývoje kavitace pro různé provozní parametry je vyhodnocena pomocí digitálních snímků. V druhé části je definován vícefázový matematický model kavitace v programovém prostředí ANSYS Fluent12. Model kavitace je následně aplikován na výpočetní oblast Lavalovy dýzy za stejných okrajových podmínek jak u experimentu. Výsledky numerické simulace jsou konfrontovány s experimentálním měřením. Dále je návrh experimentálního zařízení rozšířen o návrh sycení kapaliny vzduchem včetně průtokoměru k stanovení množství syceného vzduchu.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam