Experimental and numerical solution of formation and evolution of cavitation in Laval nozzle

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89142

Show simple item record


dc.contributor.author Bojko, Marian
dc.contributor.author Kozubková, Milada
dc.contributor.author Babejová, Sabina
dc.contributor.author Bílý, Daniel
dc.date.accessioned 2011-10-04T09:33:55Z
dc.date.available 2011-10-04T09:33:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2010, roč. 56, č. 3, s. 13-18 : il. cs
dc.identifier.issn 1210-0471 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89142
dc.description.abstract Contribution presents experimental equipment applied for formation and evolution of cavitation in Laval nozzle. In detail the equipment design including nominated measurement of basic physical quantities as pressure and flow rate is described. The region of cavitation formation and evolution for various operating conditions is evaluated using digital exposure series. In the second part of paper the multiphase mathematical model of cavitation in program ANSYS Fluent12 is defined and applied for computational region of Laval nozzle using the same boundary condition as in experiment. Results of numerical simulation are compared with experimental measurement. Furthermore the design of experimental equipment is extended in air saturation design of water including flowmeter design for determination of saturated air amount. cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní cs
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2010-3/1808.pdf
dc.title Experimental and numerical solution of formation and evolution of cavitation in Laval nozzle cs
dc.title.alternative Experimentální a numerické řešení vzniku a vývoje kavitace v lavalové dýze cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Příspěvek prezentuje experimentální zařízení ke vzniku a vývoje kavitace v Lavalově dýze. Podrobně je charakterizována stavba zařízení včetně navrženého měření základních fyzikálních veličin tlaku a průtoku. Oblast vzniku a vývoje kavitace pro různé provozní parametry je vyhodnocena pomocí digitálních snímků. V druhé části je definován vícefázový matematický model kavitace v programovém prostředí ANSYS Fluent12. Model kavitace je následně aplikován na výpočetní oblast Lavalovy dýzy za stejných okrajových podmínek jak u experimentu. Výsledky numerické simulace jsou konfrontovány s experimentálním měřením. Dále je návrh experimentálního zařízení rozšířen o návrh sycení kapaliny vzduchem včetně průtokoměru k stanovení množství syceného vzduchu. cs

Files in this item

Files Size Format View Description
1808.pdf 619.6Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics