Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovářová, Annacs
dc.contributor.authorVachalová, Soňacs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:09:01Z
dc.date.available2011-10-19T07:09:01Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89367
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je charakterizovat postavení daně z přidané hodnoty ve veřejných rozpočtech. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. Úvodní kapitola je věnována popisu daňového systému České republiky. Jsou zde vysvětleny základní pojmy důležité k pochopení této problematiky a dále zkráceně popsány všechny daně tohoto daňového systému. Druhá kapitola je stěžejní, protože se přímo zaobírá analýzou daně z přidané hodnoty. Je v ní vysvětleno co je předmětem této daně, kdo jí podléhá, jak se tato daň vypočítá a další důležité aspekty. V třetí kapitole je ujasněno rozpočtové určení daně z přidané hodnoty a následně jsou postupně hodnoceny výnosy v jednotlivých letech od roku 2005 do roku 2009. Konec této kapitoly je věnován srovnáním výnosů v těchto letech.cs
dc.description.abstractThe subject of my Bachelor‘s Thesis is to characterize the status of Value Added Tax in public budgets. The thesis is divided into three main chapters. The introductory chapter is devoted to a description of the tax system in the Czech Republic. There are explained basic concepts important to understanding this issues and short description of all taxes in this tax system. The second chapter is crucial because it directly occupy by the analysis value added tax. Is it explained what is subject to this tax, who it is liable to this tax, how is calculated and other important aspects. In the third chapter clarified the budget‘s determination of value added tax and then are gradually being evaluated in revenue each year from 2005 to 2009th. The end of this chapter is devoted to a comparison of yields in these years.en
dc.format.extent958539 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectDPHcs
dc.subjectdaňový systém ČRcs
dc.subjectveřejné rozpočtycs
dc.subjectvýnosy DPHcs
dc.subjectvalue added taxen
dc.subjectVATen
dc.subjecttax system in ČRen
dc.subjectpublic budgetsen
dc.subjectrevenue VATen
dc.titlePostavení daně z přidané hodnoty ve veřejných rozpočtechcs
dc.title.alternativePosition of Value Added Tax in Public Budgetsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOrság, Pavelcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVAC304_EKF_B6202_6202R055_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam