Postavení daně z přidané hodnoty ve veřejných rozpočtech

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89367

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovářová, Anna cs
dc.contributor.author Vachalová, Soňa cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:09:01Z
dc.date.available 2011-10-19T07:09:01Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89367
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je charakterizovat postavení daně z přidané hodnoty ve veřejných rozpočtech. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. Úvodní kapitola je věnována popisu daňového systému České republiky. Jsou zde vysvětleny základní pojmy důležité k pochopení této problematiky a dále zkráceně popsány všechny daně tohoto daňového systému. Druhá kapitola je stěžejní, protože se přímo zaobírá analýzou daně z přidané hodnoty. Je v ní vysvětleno co je předmětem této daně, kdo jí podléhá, jak se tato daň vypočítá a další důležité aspekty. V třetí kapitole je ujasněno rozpočtové určení daně z přidané hodnoty a následně jsou postupně hodnoceny výnosy v jednotlivých letech od roku 2005 do roku 2009. Konec této kapitoly je věnován srovnáním výnosů v těchto letech. cs
dc.description.abstract The subject of my Bachelor‘s Thesis is to characterize the status of Value Added Tax in public budgets. The thesis is divided into three main chapters. The introductory chapter is devoted to a description of the tax system in the Czech Republic. There are explained basic concepts important to understanding this issues and short description of all taxes in this tax system. The second chapter is crucial because it directly occupy by the analysis value added tax. Is it explained what is subject to this tax, who it is liable to this tax, how is calculated and other important aspects. In the third chapter clarified the budget‘s determination of value added tax and then are gradually being evaluated in revenue each year from 2005 to 2009th. The end of this chapter is devoted to a comparison of yields in these years. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 958539 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject DPH cs
dc.subject daňový systém ČR cs
dc.subject veřejné rozpočty cs
dc.subject výnosy DPH cs
dc.subject value added tax en
dc.subject VAT en
dc.subject tax system in ČR en
dc.subject public budgets en
dc.subject revenue VAT en
dc.title Postavení daně z přidané hodnoty ve veřejných rozpočtech cs
dc.title.alternative Position of Value Added Tax in Public Budgets en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Orság, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 153 - Katedra veřejné ekonomiky cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Veřejná ekonomika a správa cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis VAC304_EKF_B6202_6202R055_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAC304_EKF_B6202_6202R055_00_2011.pdf 936.0Kb PDF View/Open
VAC304_EKF_B6202_6202R055_00_2011_zadani.pdf 492.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics