Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milancs
dc.contributor.authorPoláchová, Hanacs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:09:09Z
dc.date.available2011-10-19T07:09:09Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89383
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractCílem práce je analyzovat počet, strukturu a postavení cizinců na českém trhu práce, a také zamyšlení nad jejich přítomností na trhu práce, zda jsou příležitostí nebo hrozbou pro domácí pracovní sílu. Práce je vyhotovena deduktivní metodou, postupuje tedy od teorie k praxi. První část práce se zabývá mezinárodní migrací, teoriemi migrace a teorií integrační politiky. V další kapitole je specifikována integrační a migrační politika ČR. Je zde také analýza počtu cizinců na našem území z různých hledisek. Poslední kapitola představuje souhrn návrhů a doporučení, která jsou nezbytná pro bezproblémovou migraci a prospěšnost nejen pro majoritní společnost.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyze the number of foreigners, their structure and status on the Czech labour market, the aim is also to think about their presence in the labour market, and whether they are an opportunity or a threat for the domestic labour force. The thesis is written using deductive method, therefore it proceed from theory to practice. The first part deals with international migration, theories of migration and the theory of integration policy. In the second part of this thesis the integration and migration policy in the Czech Republic is specified. Furthermore, it includes an analysis of the number of foreigners in the Czech Republic written from different perspectives. The last chapter presents a summary of suggestions and recommendations that are necessary for smooth migration and for the benefit of not only the majority of the society.en
dc.format.extent1716091 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcizincics
dc.subjectmigracecs
dc.subjectmigrační teoriecs
dc.subjectmigrační politikacs
dc.subjectintegrační politikacs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectforeignersen
dc.subjectmigrationen
dc.subjectmigration theoryen
dc.subjectmigration policyen
dc.subjectintegration policyen
dc.subjectlabor marketen
dc.titleCizinci na českém trhu prácecs
dc.title.alternativeForeigners in the Czech Labour Marketen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboracs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPOL660_EKF_B6202_6202R027_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam