Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovářová, Annacs
dc.contributor.authorMoravcová, Alenacs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:09:27Z
dc.date.available2011-10-19T07:09:27Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89415
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace v oblasti kultury. První část se věnuje neziskovým organizacím. Mapuje postavení kultury ve státu. Zabývá se vymezením neziskových organizací a rovněž je definuje. Druhá část charakterizuje vybranou neziskovou organizaci, charakterizuje její principy hospodaření. Třetí část je věnována analýze hospodaření muzea jak v činnosti hlavní, tak i doplňkové. Hodnotí podíl doplňkové činnosti na celkovém podílu hospodaření organizace.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the management of the contributory organisation in the culture sphere. The first part devotes to the non-profit organisations. It shows the position of culture in the country. It deals with the definition of non-profit organisations. The second part characterizes the chosen non-profit organisation, describes its management principles. The third part is based on the analysis of the museum management according to the main activity and also the supplementary. The thesis evaluates the share of the supplementary activity with the total contribution of the organisation management.en
dc.format.extent838164 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpříspěvková organizace, nezisková organizace, principy hospodaření, hospodaření organizacecs
dc.subjectcontributory organisation, non-profit organisations, management principles, organisation managementen
dc.titleHospodaření muzeacs
dc.title.alternativeFinancial Management of the Museumen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeNeudertová, Evacs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMOR253_EKF_B6202_6202R055_01_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam