Hospodaření muzea

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89415

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovářová, Anna cs
dc.contributor.author Moravcová, Alena cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:09:27Z
dc.date.available 2011-10-19T07:09:27Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89415
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace v oblasti kultury. První část se věnuje neziskovým organizacím. Mapuje postavení kultury ve státu. Zabývá se vymezením neziskových organizací a rovněž je definuje. Druhá část charakterizuje vybranou neziskovou organizaci, charakterizuje její principy hospodaření. Třetí část je věnována analýze hospodaření muzea jak v činnosti hlavní, tak i doplňkové. Hodnotí podíl doplňkové činnosti na celkovém podílu hospodaření organizace. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on the management of the contributory organisation in the culture sphere. The first part devotes to the non-profit organisations. It shows the position of culture in the country. It deals with the definition of non-profit organisations. The second part characterizes the chosen non-profit organisation, describes its management principles. The third part is based on the analysis of the museum management according to the main activity and also the supplementary. The thesis evaluates the share of the supplementary activity with the total contribution of the organisation management. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 838164 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject příspěvková organizace, nezisková organizace, principy hospodaření, hospodaření organizace cs
dc.subject contributory organisation, non-profit organisations, management principles, organisation management en
dc.title Hospodaření muzea cs
dc.title.alternative Financial Management of the Museum en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Neudertová, Eva cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 153 - Katedra veřejné ekonomiky cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Veřejná ekonomika a správa cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis MOR253_EKF_B6202_6202R055_01_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MOR253_EKF_B6202_6202R055_01_2011.pdf 818.5Kb PDF View/Open
MOR253_EKF_B6202_6202R055_01_2011_zadani.pdf 879.9Kb PDF View/Open
MOR253_EKF_B6202_6202R055_01_2011_priloha.pdf 2.076Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics