Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLichnovská, Mariecs
dc.contributor.authorČepičková, Markétacs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:09:58Z
dc.date.available2011-10-19T07:09:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89482
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnotit a popsat finanční situaci společnosti POPP s. r. o. za období let 2005 až 2009. Teoretická část se zabývá metodami a ukazateli finanční analýzy, zejména horizontální a vertikální analýzou a poměrovými ukazateli. V praktické části je krátce představena společnost a následně je provedena finanční analýza. Nejprve je provedena analýza poměrových ukazatelů a poté horizontální a vertikální analýza. Závěr bakalářské práce zahrnuje shrnutí a zhodnocení finanční situace společnosti za sledované období. Do této části patří také návrhy a doporučení pro efektivnější hospodaření společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to evaluate and describe the financial situation of the POPP Ltd. for the period 2005 to 2009. The theoretical part deals with methods and financial analysis, especially horizontal and vertical analysis and ratio indicators. In the practical part is briefly introduced the company and subsequently is made financial analysis. Firstly, an analysis of ratio is made and then the horizontal and vertical analysis. Conclusion of this work includes a summary and evaluation of the financial situation of the company during the period under consideration. This chapter also includes suggestions and recommendations for effective economy of the company.en
dc.format.extent1496379 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectpoměrový ukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectassetsen
dc.subjectdebetsen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.titleFinanční analýza a hospodaření společnostics
dc.title.alternativeFinancial Analysis and Economy of the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVlková, Helenacs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCEP051_EKF_B6208_6202R049_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam