Stabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89498

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marschalko, Marian cs
dc.contributor.author Chaloupský, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:10:06Z
dc.date.available 2011-10-19T07:10:06Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89498
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala zhodnocením inženýrskogeologických poměrů lokality Jiřetín pod Jedlovou, dokumentací stavební jámy a návrhem sklonu dočasné stavební jámy. V první časti se věnuje geologickým, geomorfologickým a hydrogeologickým poměrům zájmové oblasti. V druhé části je uvedena použitá metodika. Ve třetí části je samotné zhodnocení inženýrskogeologických poměrů a dokumentace stavební jámy a určení doporučených sklonů svahu stavební jámy pomocí empirických tabulek a grafu. Na závěr práce je doporučeno založení objektu s ohledem na zjištěné inženýrskogeologické podmínky. cs
dc.description.abstract My bachelor thesis is considering evaluation of engineering geological conditions of Jiřetín pod Jedlovou locality, as well as documentation of building hole and suggestion of inclination of provisional building hole. I have dedicated the first part to geological, geomorphological and hydrogeological condition of study area. Used methodology is mentioned in second part of my work. The third part is dedicated to the evaluation of engineering geological conditions and to the documentation of building hole. Also definition of recommended slope inclination of building hole is mentioned in this chapter (it is done by usage of empirical charts and graphs). There is recommendation of construction of foundation with consideration of founded engineering geological conditions. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6604092 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Klíčové slova : dokumentace stavební jámy, inženýrskogeologické poměry, určení sklonu dočasných svahu stavební jámy, Jiřetín pod Jedlovou cs
dc.subject Key words: documentation of building hole, engineering geological conditions, definition of slope inclination of building hole, Jiřetín pod Jedlovou en
dc.title Stabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou cs
dc.title.alternative The Stabilization of the Foundation Pit of Wastewater Treatment Plant Construction in Jiřetín pod Jedlovou en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Křístková, Veronika cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis CHA200_HGF_B2110_2101R003_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHA200_HGF_B2110_2101R003_2011.pdf 6.298Mb PDF View/Open
CHA200_HGF_B2110_2101R003_2011_zadani.pdf 800.4Kb PDF View/Open
CHA200_HGF_B2110_2101R003_2011_priloha.pdf 2.087Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics