Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarschalko, Mariancs
dc.contributor.authorChaloupský, Martincs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:10:06Z
dc.date.available2011-10-19T07:10:06Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89498
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala zhodnocením inženýrskogeologických poměrů lokality Jiřetín pod Jedlovou, dokumentací stavební jámy a návrhem sklonu dočasné stavební jámy. V první časti se věnuje geologickým, geomorfologickým a hydrogeologickým poměrům zájmové oblasti. V druhé části je uvedena použitá metodika. Ve třetí části je samotné zhodnocení inženýrskogeologických poměrů a dokumentace stavební jámy a určení doporučených sklonů svahu stavební jámy pomocí empirických tabulek a grafu. Na závěr práce je doporučeno založení objektu s ohledem na zjištěné inženýrskogeologické podmínky.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis is considering evaluation of engineering geological conditions of Jiřetín pod Jedlovou locality, as well as documentation of building hole and suggestion of inclination of provisional building hole. I have dedicated the first part to geological, geomorphological and hydrogeological condition of study area. Used methodology is mentioned in second part of my work. The third part is dedicated to the evaluation of engineering geological conditions and to the documentation of building hole. Also definition of recommended slope inclination of building hole is mentioned in this chapter (it is done by usage of empirical charts and graphs). There is recommendation of construction of foundation with consideration of founded engineering geological conditions.en
dc.format.extent6604092 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčové slova : dokumentace stavební jámy, inženýrskogeologické poměry, určení sklonu dočasných svahu stavební jámy, Jiřetín pod Jedlovoucs
dc.subjectKey words: documentation of building hole, engineering geological conditions, definition of slope inclination of building hole, Jiřetín pod Jedlovouen
dc.titleStabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovoucs
dc.title.alternativeThe Stabilization of the Foundation Pit of Wastewater Treatment Plant Construction in Jiřetín pod Jedlovouen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKřístková, Veronikacs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCHA200_HGF_B2110_2101R003_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam