Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČech Barabaszová, Karlacs
dc.contributor.authorČubanová, Slavkacs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:10:37Z
dc.date.available2011-10-19T07:10:37Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89548
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractVelikost částic, má významný vliv na funkční vlastnosti materiálů. Částice o rozměrech nabývající nanometrických velikostí dosahují většího rozdílu mezi povrchem a objemem než materiály objemové a proto mají odlišné vlastnosti. Právě tyto rozdíly jsou v posledních letech využívány k přípravám nových nanometrických materiálů s novými vlastnostmi.Mezi velmi atraktivní vlastnosti některých těchto materiálů patří fotokatalytické vlastnosti, které nám dávají nové možnosti využití těchto materiálů. Tato práce je zaměřena na sledování vlivu mechanochemické přípravy částic oxidu zinečnatého na fotokatalytické vlastnosti v závislosti na teplotě zpracování.cs
dc.description.abstractParticle size has a signifiant influence on the functional properties of materials. Particles of nanometric dimensions acquiring sizes achieve greater difference between the surface and volume than bulk materials and thus have different characteristics. These differences in recent years are used for preparation of new nanoscale materials with new properties. Among very attractive characteristics some these materials belongs to photocatalytically characteristics, which give us new possibilities of using these materials. In this work is focus on influence of the mechanochemical synthesis of ZnO particles on the photocatalytic properties depending on the temperature processing.en
dc.format.extent3892890 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZnO, mechanochemická syntéza, fotokatalytické vlastnosti.cs
dc.subjectZnO, mechanochemical synthesis, photocatalytic propertiesen
dc.titleCharakterizace mechanochemicky připravených částic oxidu zinečnatéhocs
dc.title.alternativeCharacterization of zinc oxide particles prepared by mechanochemical synthesisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHolešová, Sylvacs
dc.date.accepted2011-09-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCUB012_FMMI_B3923_3911R030_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam