Methodological problems of assessing spatial and temporal changes in the quality of mine

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89684

Show simple item record


dc.contributor.author Rapantová, Naďa
dc.contributor.author Grmela, Arnošt
dc.date.accessioned 2011-11-09T07:30:46Z
dc.date.available 2011-11-09T07:30:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 3, p. 37-50 : ill. cs
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89684
dc.description.abstract An important, but largely neglected hydrogeological issue is the timing of mine water sampling during mining and after mine closure. Significant temporal and spatial changes in the “ageing“ of information, neglected effects of dynamic changes in the quality of mine water and its resources are causing severe degradation of information from mine water analyses and their possible misleading interpretation. Hydrogeological data are typical examples of multi-parametric information and if any hydrogeochemical data bases and their further processing are to be undertaken it is advisable to use methods of multi-parametric analyses followed by hydrogeochemical reaction models. Another limiting factor affecting the validity of results is the assessment of the issue of the representativeness of samples. The methodology applied on various mining sites is widely discussed in the paper. cs
dc.format.extent 681604 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-3-37-50.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
dc.subject mine water cs
dc.subject sampling cs
dc.subject multiparametric analyses, cs
dc.subject water quality cs
dc.title Methodological problems of assessing spatial and temporal changes in the quality of mine cs
dc.title.alternative Metodologické problémy hodnocení prostorových a časových změn kvality důlních vod cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Důležitý, ale velmi opomíjený je problém časového rozvržení vzorkování důlních vod v pracovním cyklu dolu a v období po jeho likvidaci. Významné časoprostorové změny ve "stárnutí" informací, opomíjené vlivy dynamiky na změny kvality důlních vod a jejich zdrojů jsou příčinou silné degradace informací z analýz důlních vod a případných i zavádějících interpretací z nich. Hydrogeologické objekty jsou typickým příkladem multiparametrických objektů, a proto pro vyuţití jakékoli hydrogeochemické databáze a její dalšího zpracování je vhodné pouţití metod multiparametrických analýz, následně hydrogeochemických reakčních modelů. Další limitující vliv na reprezentativnost závěrů je posouzení problematiky reprezentativnosti vzorků. Metodologie aplikovaná na různých důlních lokalitách je obšírně diskutována v příspěvku. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2011-57-3-37-rapantova.pdf 665.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics