Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorRapantová, Naďa
dc.contributor.authorGrmela, Arnošt
dc.date.accessioned2011-11-09T07:30:46Z
dc.date.available2011-11-09T07:30:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 3, p. 37-50 : ill.cs
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89684
dc.description.abstractAn important, but largely neglected hydrogeological issue is the timing of mine water sampling during mining and after mine closure. Significant temporal and spatial changes in the “ageing“ of information, neglected effects of dynamic changes in the quality of mine water and its resources are causing severe degradation of information from mine water analyses and their possible misleading interpretation. Hydrogeological data are typical examples of multi-parametric information and if any hydrogeochemical data bases and their further processing are to be undertaken it is advisable to use methods of multi-parametric analyses followed by hydrogeochemical reaction models. Another limiting factor affecting the validity of results is the assessment of the issue of the representativeness of samples. The methodology applied on various mining sites is widely discussed in the paper.cs
dc.format.extent681604 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-3-37-50.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
dc.subjectmine watercs
dc.subjectsamplingcs
dc.subjectmultiparametric analyses,cs
dc.subjectwater qualitycs
dc.titleMethodological problems of assessing spatial and temporal changes in the quality of minecs
dc.title.alternativeMetodologické problémy hodnocení prostorových a časových změn kvality důlních vodcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enDůležitý, ale velmi opomíjený je problém časového rozvržení vzorkování důlních vod v pracovním cyklu dolu a v období po jeho likvidaci. Významné časoprostorové změny ve "stárnutí" informací, opomíjené vlivy dynamiky na změny kvality důlních vod a jejich zdrojů jsou příčinou silné degradace informací z analýz důlních vod a případných i zavádějících interpretací z nich. Hydrogeologické objekty jsou typickým příkladem multiparametrických objektů, a proto pro vyuţití jakékoli hydrogeochemické databáze a její dalšího zpracování je vhodné pouţití metod multiparametrických analýz, následně hydrogeochemických reakčních modelů. Další limitující vliv na reprezentativnost závěrů je posouzení problematiky reprezentativnosti vzorků. Metodologie aplikovaná na různých důlních lokalitách je obšírně diskutována v příspěvku.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2011, vol. 57 [20]
  • OpenAIRE [2300]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam