Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHerecová, Lenkacs
dc.contributor.authorMichálek, Jancs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:28:16Z
dc.date.available2012-01-27T15:28:16Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89896
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractMichálek, J. Sorbenty ropných látek: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 2011, 33 s. Vedoucí práce: Herecová, L. Tato práce se zabývá sorbenty ropných látek. Zkoumá vliv granulometrické stavby na sorpční kapacitu sypkých sorbentů ropných látek. Je zde uvedená metodika pro ověření maximální sorpční schopnosti, která simuluje sorpci z pevného povrchu. Rovněž je zde popsána metodika pro sorpci z emulze (voda – ropný produkt), která simuluje sorpci z neklidné vodní hladiny. Tyto metodiky byly převzaté z normy ASTM F 726 – 06 a následně upraveny. Naměřené hodnoty jsou tabulkově a graficky zpracovány a jsou uvedeny ve výsledkové části. Výsledkem této práce je ověření maximálních sorpčních kapacit a vliv velikosti zrn na sorpční kapacitu.cs
dc.description.abstractMichálek, J. Oil Sorbents: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering - Department of Fire Protection, 2011, 33 p. Thesis head: Herecová, L. Main inquiry of this thesis are sorbents of oil liquids. It explores the effect of granulometric structure onto sorption capacity of loose sorbents of oil. Methodology for verifying of maximal sorption capacity simulating sorption from solid surface is introduced. Methodology for sorption from emulsion (water-oil) simulating sorption from restless water level is introduced as well. These methodologies were taken from standard ASTM F 726-06 and subsequently modified. Measured values are tabular, graphically processed and listed in the result section. Outcome of this thesis is verifying of maximum sorption capacities and effect of grain size on sorption capacity.en
dc.format33 l. : il.cs
dc.format.extent2377412 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectgranulometrická stavbacs
dc.subjectsorbentcs
dc.subjectsorpční kapacitacs
dc.subjectgranulometric structureen
dc.subjectsorbentsen
dc.subjectsorption capacityen
dc.titleSorbenty ropných látekcs
dc.title.alternativeOil Sorbentsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200088cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVěžníková, Hanacs
dc.date.accepted2012-01-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMIC452_FBI_B3908_3908R006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam