Sorbenty ropných látek

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89896

Show simple item record


dc.contributor.advisor Herecová, Lenka cs
dc.contributor.author Michálek, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:28:16Z
dc.date.available 2012-01-27T15:28:16Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89896
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Michálek, J. Sorbenty ropných látek: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 2011, 33 s. Vedoucí práce: Herecová, L. Tato práce se zabývá sorbenty ropných látek. Zkoumá vliv granulometrické stavby na sorpční kapacitu sypkých sorbentů ropných látek. Je zde uvedená metodika pro ověření maximální sorpční schopnosti, která simuluje sorpci z pevného povrchu. Rovněž je zde popsána metodika pro sorpci z emulze (voda – ropný produkt), která simuluje sorpci z neklidné vodní hladiny. Tyto metodiky byly převzaté z normy ASTM F 726 – 06 a následně upraveny. Naměřené hodnoty jsou tabulkově a graficky zpracovány a jsou uvedeny ve výsledkové části. Výsledkem této práce je ověření maximálních sorpčních kapacit a vliv velikosti zrn na sorpční kapacitu. cs
dc.description.abstract Michálek, J. Oil Sorbents: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering - Department of Fire Protection, 2011, 33 p. Thesis head: Herecová, L. Main inquiry of this thesis are sorbents of oil liquids. It explores the effect of granulometric structure onto sorption capacity of loose sorbents of oil. Methodology for verifying of maximal sorption capacity simulating sorption from solid surface is introduced. Methodology for sorption from emulsion (water-oil) simulating sorption from restless water level is introduced as well. These methodologies were taken from standard ASTM F 726-06 and subsequently modified. Measured values are tabular, graphically processed and listed in the result section. Outcome of this thesis is verifying of maximum sorption capacities and effect of grain size on sorption capacity. en
dc.format 33 l. : il. cs
dc.format.extent 2377412 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject granulometrická stavba cs
dc.subject sorbent cs
dc.subject sorpční kapacita cs
dc.subject granulometric structure en
dc.subject sorbents en
dc.subject sorption capacity en
dc.title Sorbenty ropných látek cs
dc.title.alternative Oil Sorbents en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200088 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Věžníková, Hana cs
dc.date.accepted 2012-01-24 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis MIC452_FBI_B3908_3908R006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MIC452_FBI_B3908_3908R006_2011.pdf 2.267Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics