Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDubový, Romancs
dc.contributor.authorHrobský, Františekcs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.available2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89902
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením současného stavu odvětrání chemického provozu se zvýšenou tepelnou zátěží, tankoviště A v areálu České rafinérské a.s. v Záluží u Litvínova, návrhem možností řešení pro zlepšení podmínek práce zaměstnanců pohybujících se v tomto provozu. Návrh řešení zahrnuje výběr vhodných možností na základě zjištěných parametrů, jejich rozbor, realizaci nejlepší varianty, analýzu a omezení rizik vyplývajících z realizace v souladu s platnou legislativou a normativními požadavky a stanovení podmínek práce, vyhodnocení tepelné zátěže při současném stavu a po ukončení montáží nového zařízení. Zhodnocením nového stavu po zprovoznění.cs
dc.description.abstractThe issue of this bachelor work is to describe and evaluate the existing state of chemical plant ventilation with the increased thermal load, tank area A in Czech Refinery in Záluží by Litvínov, further to set the solution possibilities of the work condition improvement for the employees working in this plant. The solution design includes the choice of the suitable possibilities based on measured parameters, their analysis, the best variant implementation, analysis and limiting of risks resulting of implementation in compliance with the effective legislation and normative requirements and assignment of work conditions, evaluation of the thermal load by present state and the state after completion of new equipment assembly. Evaluation of the new situation after the putting the equipment into operation.en
dc.format.extent2960396 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvzduchotechnika, chemický provoz, tepelná zátěž, obslužná chodba, analýza rizikcs
dc.subjectventilation, chemical plant, heat load, operate corridor, risk assessment.en
dc.titleSpecifické řešení vzduchotechniky v chemického provozu ve vztahu k BOZPcs
dc.title.alternativeSpecific Design of Air Conditioning System in a Chemical Plant in Relation to OSHen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKissiková, Lenkacs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHRO125_FBI_B3908_3908R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam