Specifické řešení vzduchotechniky v chemického provozu ve vztahu k BOZP

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89902

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dubový, Roman cs
dc.contributor.author Hrobský, František cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.available 2012-01-27T15:28:19Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89902
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením současného stavu odvětrání chemického provozu se zvýšenou tepelnou zátěží, tankoviště A v areálu České rafinérské a.s. v Záluží u Litvínova, návrhem možností řešení pro zlepšení podmínek práce zaměstnanců pohybujících se v tomto provozu. Návrh řešení zahrnuje výběr vhodných možností na základě zjištěných parametrů, jejich rozbor, realizaci nejlepší varianty, analýzu a omezení rizik vyplývajících z realizace v souladu s platnou legislativou a normativními požadavky a stanovení podmínek práce, vyhodnocení tepelné zátěže při současném stavu a po ukončení montáží nového zařízení. Zhodnocením nového stavu po zprovoznění. cs
dc.description.abstract The issue of this bachelor work is to describe and evaluate the existing state of chemical plant ventilation with the increased thermal load, tank area A in Czech Refinery in Záluží by Litvínov, further to set the solution possibilities of the work condition improvement for the employees working in this plant. The solution design includes the choice of the suitable possibilities based on measured parameters, their analysis, the best variant implementation, analysis and limiting of risks resulting of implementation in compliance with the effective legislation and normative requirements and assignment of work conditions, evaluation of the thermal load by present state and the state after completion of new equipment assembly. Evaluation of the new situation after the putting the equipment into operation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2960396 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vzduchotechnika, chemický provoz, tepelná zátěž, obslužná chodba, analýza rizik cs
dc.subject ventilation, chemical plant, heat load, operate corridor, risk assessment. en
dc.title Specifické řešení vzduchotechniky v chemického provozu ve vztahu k BOZP cs
dc.title.alternative Specific Design of Air Conditioning System in a Chemical Plant in Relation to OSH en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kissiková, Lenka cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnost práce a procesů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis HRO125_FBI_B3908_3908R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRO125_FBI_B3908_3908R001_2011.pdf 2.823Mb PDF View/Open
HRO125_FBI_B3908_3908R001_2011_zadani.pdf 734.1Kb PDF View/Open
HRO125_FBI_B3908_3908R001_2011_priloha.pdf 1.087Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics