Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAldorf, Josefcs
dc.contributor.authorPőpperl, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:28:33Z
dc.date.available2012-01-27T15:28:33Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89918
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce podává stručný přehled používaných statických penetračních metod a přibližuje možnosti jejich využití pro inženýrské potřeby v geotechnice ke stanovení mechanických vlastností zemin. Dále popisuje některé metody a algoritmy používané k vyhodnocování statických penetračních měření. V praktické části této práce vyhodnocuji dvě penetrační měření použitím jedné z popisovaných metod a určuji úhel vnitřního tření a soudržnost zkoumaných miocenních jílů.cs
dc.description.abstractThis master thesis gives us a short overview of used static cone penetration methods and shows the possibilities of their usage for engineering needs in geotechnic to determine mechanical properties of soils. I am presenting a description of some methods and algorithms used for the analysing of static penetration measurements. In the practical part of this work I evaluate two penetration measurements using one of the described methods and I determine the angle of internal friction and cohesion of surveyed miocene clays.en
dc.format64, [6] l. : il.cs
dc.format.extent3761079 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatická penetrační zkouška, parametry smykové pevnostics
dc.subjectstatic cone penetration test, shear strenght parametersen
dc.titleAlternativní využití výsledků statické penetrace pro stanovení parametrů smykové pevnostics
dc.title.alternativeAlternative Utilization of Static Penetration Results for Evaluation of Shear Strength Parametersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200111cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKovář, Luděkcs
dc.date.accepted2012-01-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPPP001_FAST_N3607_3607T035_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam