Alternativní využití výsledků statické penetrace pro stanovení parametrů smykové pevnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89918

Show simple item record


dc.contributor.advisor Aldorf, Josef cs
dc.contributor.author Pőpperl, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:28:33Z
dc.date.available 2012-01-27T15:28:33Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89918
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce podává stručný přehled používaných statických penetračních metod a přibližuje možnosti jejich využití pro inženýrské potřeby v geotechnice ke stanovení mechanických vlastností zemin. Dále popisuje některé metody a algoritmy používané k vyhodnocování statických penetračních měření. V praktické části této práce vyhodnocuji dvě penetrační měření použitím jedné z popisovaných metod a určuji úhel vnitřního tření a soudržnost zkoumaných miocenních jílů. cs
dc.description.abstract This master thesis gives us a short overview of used static cone penetration methods and shows the possibilities of their usage for engineering needs in geotechnic to determine mechanical properties of soils. I am presenting a description of some methods and algorithms used for the analysing of static penetration measurements. In the practical part of this work I evaluate two penetration measurements using one of the described methods and I determine the angle of internal friction and cohesion of surveyed miocene clays. en
dc.format 64, [6] l. : il. cs
dc.format.extent 3761079 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject statická penetrační zkouška, parametry smykové pevnosti cs
dc.subject static cone penetration test, shear strenght parameters en
dc.title Alternativní využití výsledků statické penetrace pro stanovení parametrů smykové pevnosti cs
dc.title.alternative Alternative Utilization of Static Penetration Results for Evaluation of Shear Strength Parameters en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200111 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kovář, Luděk cs
dc.date.accepted 2012-01-12 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis PPP001_FAST_N3607_3607T035_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PPP001_FAST_N3607_3607T035_2011.pdf 3.586Mb PDF View/Open
PPP001_FAST_N3607_3607T035_2011_priloha.pdf 3.745Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics