Administrativní budova

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89991

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šindel, Miloslav cs
dc.contributor.author Šumník, Marek cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:29:33Z
dc.date.available 2012-01-27T15:29:33Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89991
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Náplní této práce je řešení projektu pro realizaci stavby Administrativní budovy v požadované kvalitě. členění práce je provedeno do šesti částí. V první části je řešena výkresová dokumentace stavby v rozsahu dle zadání spolu s projektovou dokumentací stavby. V druhé části se provádí porovnání variantního řešení výkopových prací (zajištění stěny pomocí svahování, pažení) a jejich porovnání z hlediska finanční náročnosti. V třetí části je řešen technologický postup s návrhem pracovní sestavy pro obě varianty. Ve čtvrté části je řešen rozpočet stavby, v páté části je řešen harmonogram výstavby a v poslední šesté části jsou řešeny Zásady organizace výstavby. Objekt je řešen jako monolitický železobetonový sloupový skelet s výplňovým zdivem typu Porotherm a zastřešen pomocí ploché střechy. Objekt má jedno podzemní podlaží, ve kterém je fitness centrum a čtyři nadzemní, ve kterých jsou kancelářské prostory. cs
dc.description.abstract The scope of this work is the project for the Construction Office buildings on the level required quality. Breakdown of work is done in six parts. The first part dealt with construction drawings to the extent to specification together with the project documentation of the building. In the second part of the comparison is made variant solution excavation work (securing walls with sloping, sheeting) and their comparison in terms of financial cost. In the third part is solved technological process proposed by the Task reports for both variants. In the fourth part is solved by the construction budget, in the fifth part is solved by the construction schedule and the last sixth part are dealt with principles of construction organizations. The building is designed as a monolithic reinforced concrete column frame with masonry infill type Porotherm and roofed a flat roof. The building has a basement, which is a fitness center and four above ground, in which office space. en
dc.format 10 sv. : il. + 31 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4375824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject výkopy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject zákon cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject harmonogram cs
dc.subject varianty cs
dc.subject finanční cs
dc.subject půdorys cs
dc.subject základy cs
dc.subject dokumentace cs
dc.subject předpis cs
dc.subject technologický cs
dc.subject návrh cs
dc.subject excavations en
dc.subject project en
dc.subject law, budget, schedule, variants, financial, layout, foundations, documentation, regulation, technology, design en
dc.title Administrativní budova cs
dc.title.alternative Administrative Building en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200130 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Richter, Zbyněk cs
dc.date.accepted 2012-01-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Provádění staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SUM043_FAST_N3607_3607T049_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SUM043_FAST_N3607_3607T049_2011.pdf 4.173Mb PDF View/Open
SUM043_FAST_N3607_3607T049_2011_priloha.pdf 13.73Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics