Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Nádražní

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90023

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ožanová, Eva cs
dc.contributor.author Boukal, Miloš cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:30:08Z
dc.date.available 2012-01-27T15:30:08Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90023
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tramvajové trati na ulici Nádražní v Ostravě s návazností na komunikace a chodníky. Z počátku jsou uvedeny důvody rekonstrukce tratě. Dále jsou uvedeny dopravně – inženýrské podklady, které souvisí s návrhem jednotlivých variant. Varianty jsou v následující části charakterizovány a jsou k nim uvedené technologické postupy a také dopravní opatření během výstavby. Na základě kritérii je vytvořen posudek vhodnosti variant a v závěru je doporučena vhodná varianta. Na DP navazují jednotlivé výkresy. cs
dc.description.abstract Thesis deal with proposal reconstruction streetcar track in the street station in Ostravě with concurrence on communication plus pavements. At first are mentioned reasons reconstruction track. Further are mentioned traffic – engineering groundwork that the be connected with proposal single variants. Variants are in the following parts characterized plus are towards them mentioned technological process as well as traffic procuration during build - up. On the grounds criteria be created review fitness variants plus at the close is recommended fit variant. On DP tie together individual plans. en
dc.format 56, [28] l. : il. + 7 příl. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 11211030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rekonstrukce, trasa, trať, komunikace, doprava, ulice, tramvaj, cestující, vozidlo, intenzita, chodník cs
dc.subject reconstruction, trace, track, communication, transport, street, tram, traveller, vehicle, intensity, pavement en
dc.title Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Nádražní cs
dc.title.alternative Reconstruction of Tram Line on the Nádražní Street en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200116 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Gebauer, Pavel cs
dc.date.accepted 2012-01-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 227 - Katedra dopravního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní stavby cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis BOU054_FAST_N3607_3607T036_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BOU054_FAST_N3607_3607T036_2011.pdf 10.69Mb PDF View/Open
BOU054_FAST_N3607_3607T036_2011_priloha.pdf 29.03Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics