Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOžanová, Evacs
dc.contributor.authorBoukal, Milošcs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:30:08Z
dc.date.available2012-01-27T15:30:08Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90023
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tramvajové trati na ulici Nádražní v Ostravě s návazností na komunikace a chodníky. Z počátku jsou uvedeny důvody rekonstrukce tratě. Dále jsou uvedeny dopravně – inženýrské podklady, které souvisí s návrhem jednotlivých variant. Varianty jsou v následující části charakterizovány a jsou k nim uvedené technologické postupy a také dopravní opatření během výstavby. Na základě kritérii je vytvořen posudek vhodnosti variant a v závěru je doporučena vhodná varianta. Na DP navazují jednotlivé výkresy.cs
dc.description.abstractThesis deal with proposal reconstruction streetcar track in the street station in Ostravě with concurrence on communication plus pavements. At first are mentioned reasons reconstruction track. Further are mentioned traffic – engineering groundwork that the be connected with proposal single variants. Variants are in the following parts characterized plus are towards them mentioned technological process as well as traffic procuration during build - up. On the grounds criteria be created review fitness variants plus at the close is recommended fit variant. On DP tie together individual plans.en
dc.format56, [28] l. : il. + 7 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent11211030 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekonstrukce, trasa, trať, komunikace, doprava, ulice, tramvaj, cestující, vozidlo, intenzita, chodníkcs
dc.subjectreconstruction, trace, track, communication, transport, street, tram, traveller, vehicle, intensity, pavementen
dc.titleRekonstrukce tramvajové trati na ulici Nádražnícs
dc.title.alternativeReconstruction of Tram Line on the Nádražní Streeten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200116cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeGebauer, Pavelcs
dc.date.accepted2012-01-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBOU054_FAST_N3607_3607T036_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam