Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOžanová, Evacs
dc.contributor.authorBabica, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:30:11Z
dc.date.available2012-01-27T15:30:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90026
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractObsahem práce je zhodnocení současného stavu regionální tratě č. 315 Opava východ - Hradec nad Moravicí, včetně využití zastávky a návaznosti na ostatní druhy dopravy a související objekty. Výsledkem práce je variantní návrh řešení umístění zastávky a její napojení na ostatní druhy dopravy. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické srovnání navrhnutých variantních řešení.cs
dc.description.abstractContent of this work is evaluation of current status on regional railway 315 Opava Východ – Hradec nad Moravicí, including usage of station and its connection to other kinds traffic and related objects. Result of this work is variant proposal solution of station and its connection to other types of traffic. At the very end of this work is technical-economical comparison of designed solutions.en
dc.format64 l. : il. + 37 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent10057299 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectželezniční zastávkacs
dc.subjectBranka u Opavycs
dc.subjectnástupištěcs
dc.subjectparkovištěcs
dc.subjectvariantní návrhcs
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectBranka u Opavyen
dc.subjectplatformen
dc.subjectparking loten
dc.subjectalternative proposalen
dc.titleZastávka Hradec nad Moravicí na regionální tratics
dc.title.alternativeRailway Station Hradec nad Moravici on the Regional Railwayen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200115cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeČervenka, Ivancs
dc.date.accepted2012-01-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBAB133_FAST_N3607_3607T036_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam