Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠafrata, Jiřícs
dc.contributor.authorStuchlíková, Pavlínacs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:30:25Z
dc.date.available2012-01-27T15:30:25Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90040
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractCílem mé práce je zjistit jak velký podíl má nerovnoměrná horninová skladba kameniva na statický modul pružnosti betonu v tlaku a další vlastnosti betonu. Protože se v kamenivu považovaném za moravskou drobu vyskytuje značné množství břidlice je pravděpodobné, že tato skutečnost bude mít nepříznivý vliv na zkoumané vlastnosti betonu. Hlavním předmětem zkoumání jsou samotné vlastnosti jednotlivých hornin s nejvyšším obsahem v kamenivu moravské droby. A to převážně droba a břidlice. Kamenivo bude vytříděno, aby následně z něj mohly být vyrobený betonu. Tyto betony se porovnají na základě zjištěných charakteristik betonu.cs
dc.description.abstractThe aim of my work, is to determine how large a share of the unevenrock composition aggregate on static modulus of elasticity of concrete and other concrete properties. Because the aggregate deemed moravian offal found a considerable amount of shale, it is likely that thiswill have an adverse effect on the examined properties of concrete. The main subject of research are themselves properties of rocks with the highest content in the aggregates moravian offal. And mostlygreywackes and shales. Aggregates will be sorted out, so then it could be made of concrete. This concretes are compared on the basis of established characteristics of concrete.en
dc.format83 l. : il. + 1 CD-RWcs
dc.format.extent4606294 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatický modul pružnostics
dc.subjecthorninová skladbacs
dc.subjectbřidlicecs
dc.subjectconcretesen
dc.subjectcharacteristics of concreteen
dc.subjectunevenrocken
dc.titleVliv nerovnoměrné horninové skladby hrubého kameniva na modul pružnosti a další vlastnosti betonu.cs
dc.title.alternativeInfluence of unequal rock composition of harsh aggregate on elastic moduls and other concrete qualitiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200101cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJaníček, Davidcs
dc.date.accepted2012-01-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStavební hmoty a diagnostika stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSTU154_FAST_N3607_3607T021_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam