Vliv nerovnoměrné horninové skladby hrubého kameniva na modul pružnosti a další vlastnosti betonu.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90040

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šafrata, Jiří cs
dc.contributor.author Stuchlíková, Pavlína cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:30:25Z
dc.date.available 2012-01-27T15:30:25Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90040
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Cílem mé práce je zjistit jak velký podíl má nerovnoměrná horninová skladba kameniva na statický modul pružnosti betonu v tlaku a další vlastnosti betonu. Protože se v kamenivu považovaném za moravskou drobu vyskytuje značné množství břidlice je pravděpodobné, že tato skutečnost bude mít nepříznivý vliv na zkoumané vlastnosti betonu. Hlavním předmětem zkoumání jsou samotné vlastnosti jednotlivých hornin s nejvyšším obsahem v kamenivu moravské droby. A to převážně droba a břidlice. Kamenivo bude vytříděno, aby následně z něj mohly být vyrobený betonu. Tyto betony se porovnají na základě zjištěných charakteristik betonu. cs
dc.description.abstract The aim of my work, is to determine how large a share of the unevenrock composition aggregate on static modulus of elasticity of concrete and other concrete properties. Because the aggregate deemed moravian offal found a considerable amount of shale, it is likely that thiswill have an adverse effect on the examined properties of concrete. The main subject of research are themselves properties of rocks with the highest content in the aggregates moravian offal. And mostlygreywackes and shales. Aggregates will be sorted out, so then it could be made of concrete. This concretes are compared on the basis of established characteristics of concrete. en
dc.format 83 l. : il. + 1 CD-RW cs
dc.format.extent 4606294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject statický modul pružnosti cs
dc.subject horninová skladba cs
dc.subject břidlice cs
dc.subject concretes en
dc.subject characteristics of concrete en
dc.subject unevenrock en
dc.title Vliv nerovnoměrné horninové skladby hrubého kameniva na modul pružnosti a další vlastnosti betonu. cs
dc.title.alternative Influence of unequal rock composition of harsh aggregate on elastic moduls and other concrete qualities en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200101 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janíček, David cs
dc.date.accepted 2012-01-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Stavební hmoty a diagnostika staveb cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis STU154_FAST_N3607_3607T021_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STU154_FAST_N3607_3607T021_2011.pdf 4.392Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics