Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů z pohledu jejich vlivu na životní prostředí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90079

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kret, Ján cs
dc.contributor.author Jursová, Simona cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:33:18Z
dc.date.available 2012-01-27T15:33:18Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90079
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá materiálovým vyuţitím jemnozrnného podílu strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza – struskového koncentrátu. Hodnotí environmentální dopady recyklace briketovaného koncentrátu ve vysokopecním agregátu a ověřuje pouţitelnost této technologie v české metalurgické praxi. K vyhodnocení vlivu recyklační technologie na ţivotní prostředí vyuţívá srovnávací analýzy výstupních vysokopecních produktů za běţného chodu vysoké pece a za zkoušky recyklace koncentrátu v tomto hutním agregátu prostřednictvím statistických souvislostí mezi těmito datovými soubory. cs
dc.description.abstract The dissertation deals with material exploitation of fine grained slag of out of furnace desulphurisation. It evaluates the environmental impacts of its recycling in a blast furnace and verifies the applicability of the technology in the Czech metallurgy industry. The comparison of output blast furnace products’ characteristics during the experimental recycling in the blast furnace and common operation of the agreggate is used for the environmental assessment of the technology. The statistical significance between these data files is examined en
dc.format 109 l. : il. + 1 CD-RW cs
dc.format.extent 3482107 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject struska z mimopecního odsíření surového ţeleza cs
dc.subject briketování cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject vysoká pec cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject out of furnace desulphurisation slag en
dc.subject briquetting en
dc.subject recycling en
dc.subject blast fonace en
dc.subject environment en
dc.title Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů z pohledu jejich vlivu na životní prostředí cs
dc.title.alternative Assessment of Recycling Technologies of Specified Metallurgical Waste in the Terms of Their Environmental Impact en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200275 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Baricová, Dana cs
dc.contributor.referee Dirner, Vojtech cs
dc.contributor.referee Fröhlichová, Mária cs
dc.date.accepted 2011-12-14 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská ekologie cs
dc.thesis.degree-branch Ochrana životního prostředí v průmyslu cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis JUR346_HGF_P3904_3904V012_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR346_HGF_P3904_3904V012_2011.pdf 3.320Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics