Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojvodíková, Barbaracs
dc.contributor.authorVotoček, Jancs
dc.date.accessioned2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.available2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90351
dc.descriptionImport 11/04/2012cs
dc.description.abstractNa základě pěti let inventarizační praxe v České Republice, stipendiu DBU v německé agentuře ochrany životního prostředí, účasti v řadě mezinárodních síťových projektů a prezentacích na konferencích autor identifikoval aktuální problémy inventarizační praxe v České Republice a potřebu objektivní analýzy inventarizovaných brownfields. Autor po definici, na bohaté fotodokumentaci ukazuje druhy brownfields, směry regenerace a v ČR chybějící mitigačních opatření. Dále uvádí doporučení vycházející z analýzy své inventarizační praxe. Nejvýznamnějším přínosem práce je vytvoření nástroje pro kategorizaci brownfields, který je založen na vstupech běžně dostupných v různých inventarizačních souborech. Nástroj multikriteriální analýzou hodnotí brownfields bodovým integrovaným indikátorem, založeným na šesti indikátorech dílčích. Integrovaný indikátor kategorizuje brownfields na kategorie "A" "B" a "C" (podle Cabernet). Bodové hodnocení navíc porovnává lokality mezi sebou (například pro projektový záměr) a připravuje analytický podklad pro tvorbu strategií a na lokální krajské a národní úrovni. Autor aplikoval kategorizační nástroj na tři různorodé inventarizační soubory (velikosti ORP) s cílem porovnání regeneračního potenciálu lokalit v krajských městech a na malých obcích. V příloze práce jsou 3 případové studie o způsobech podpory regenerace brownfields z Lipska, Berlína a Votic. Nástroj je určen především pro pracovníky veřejného sektoru zabývajících se podporou regenerace brownfields (zvláště krajů). Práce je cenným zdrojem informací pro studenty oborů týkajících se problematiky brownfields a držitelů problému (stakeholderů) a dotčených stran.cs
dc.description.abstractBased on five years of his inventorying practice in the Czech Republic, DBU scholarship by federal German Environmental protection agency, participation in many international network project and presentations on conferences the author identifies the hindrances of common inventorying practice in the Czech Rep. and explains the need for objective analysis of available brownfields' databases. Following brownfields definition author uses many photographs to describe types of brownfields, ways of regeneration, and in the Czech Rep. much needed mitigation tools. He gives variety of recommendations stemming from his 'in field' practice. Creating Integrated brownfields indicators the author assembles a tool to analyse and categorize brownfields from data commonly available in databases around the country. The tool applies multi-criterial analysis to assess brownfields' regeneration potential using an integrated brownfields indicator. The integrated indicator is based on six partial indicators, categorizes sites to "A" "B" and "C" categories (Cabernet), enables mutual comparison of sites for example for project evaluation and provides crucial analysis of the area for local, regional and national regeneration schemes, policies and strategies. Author applied the tool onto three various databases (county level) with the aim of comparison of regeneration potential of sites in cites and villages. The work is supported by three case studies on regeneration approaches from Leipzig, Berlin and Votice. The tool is designed mainly for public administration departments supporting brownfields regeneration (especially regions). The work provides a valuable source of information for brownfield students and stakeholders and third parties.en
dc.format123, [36] l. : il.cs
dc.format.extent13823757 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbrownfields, regenerace, inventarizace, kategorizace, mitigační opatřenícs
dc.subjectbrownfields, regeneration, inventory, categorization, mitigation, toolsen
dc.titleŘešení problematiky brownfieldscs
dc.title.alternativeSolutions for brownfieldsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200258cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKuta, Vítězslavcs
dc.contributor.refereeSiwek, Tadeuszcs
dc.contributor.refereeHoněk, Josefcs
dc.date.accepted2012-02-14cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské inženýrství a stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisVOT032_FAST_P3607_3607V012_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam