Řešení problematiky brownfields

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90351

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojvodíková, Barbara cs
dc.contributor.author Votoček, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.available 2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90351
dc.description Import 11/04/2012 cs
dc.description.abstract Na základě pěti let inventarizační praxe v České Republice, stipendiu DBU v německé agentuře ochrany životního prostředí, účasti v řadě mezinárodních síťových projektů a prezentacích na konferencích autor identifikoval aktuální problémy inventarizační praxe v České Republice a potřebu objektivní analýzy inventarizovaných brownfields. Autor po definici, na bohaté fotodokumentaci ukazuje druhy brownfields, směry regenerace a v ČR chybějící mitigačních opatření. Dále uvádí doporučení vycházející z analýzy své inventarizační praxe. Nejvýznamnějším přínosem práce je vytvoření nástroje pro kategorizaci brownfields, který je založen na vstupech běžně dostupných v různých inventarizačních souborech. Nástroj multikriteriální analýzou hodnotí brownfields bodovým integrovaným indikátorem, založeným na šesti indikátorech dílčích. Integrovaný indikátor kategorizuje brownfields na kategorie "A" "B" a "C" (podle Cabernet). Bodové hodnocení navíc porovnává lokality mezi sebou (například pro projektový záměr) a připravuje analytický podklad pro tvorbu strategií a na lokální krajské a národní úrovni. Autor aplikoval kategorizační nástroj na tři různorodé inventarizační soubory (velikosti ORP) s cílem porovnání regeneračního potenciálu lokalit v krajských městech a na malých obcích. V příloze práce jsou 3 případové studie o způsobech podpory regenerace brownfields z Lipska, Berlína a Votic. Nástroj je určen především pro pracovníky veřejného sektoru zabývajících se podporou regenerace brownfields (zvláště krajů). Práce je cenným zdrojem informací pro studenty oborů týkajících se problematiky brownfields a držitelů problému (stakeholderů) a dotčených stran. cs
dc.description.abstract Based on five years of his inventorying practice in the Czech Republic, DBU scholarship by federal German Environmental protection agency, participation in many international network project and presentations on conferences the author identifies the hindrances of common inventorying practice in the Czech Rep. and explains the need for objective analysis of available brownfields' databases. Following brownfields definition author uses many photographs to describe types of brownfields, ways of regeneration, and in the Czech Rep. much needed mitigation tools. He gives variety of recommendations stemming from his 'in field' practice. Creating Integrated brownfields indicators the author assembles a tool to analyse and categorize brownfields from data commonly available in databases around the country. The tool applies multi-criterial analysis to assess brownfields' regeneration potential using an integrated brownfields indicator. The integrated indicator is based on six partial indicators, categorizes sites to "A" "B" and "C" categories (Cabernet), enables mutual comparison of sites for example for project evaluation and provides crucial analysis of the area for local, regional and national regeneration schemes, policies and strategies. Author applied the tool onto three various databases (county level) with the aim of comparison of regeneration potential of sites in cites and villages. The work is supported by three case studies on regeneration approaches from Leipzig, Berlin and Votice. The tool is designed mainly for public administration departments supporting brownfields regeneration (especially regions). The work provides a valuable source of information for brownfield students and stakeholders and third parties. en
dc.format 123, [36] l. : il. cs
dc.format.extent 13823757 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject brownfields, regenerace, inventarizace, kategorizace, mitigační opatření cs
dc.subject brownfields, regeneration, inventory, categorization, mitigation, tools en
dc.title Řešení problematiky brownfields cs
dc.title.alternative Solutions for brownfields en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200258 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kuta, Vítězslav cs
dc.contributor.referee Siwek, Tadeusz cs
dc.contributor.referee Honěk, Josef cs
dc.date.accepted 2012-02-14 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské inženýrství a stavitelství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis VOT032_FAST_P3607_3607V012_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VOT032_FAST_P3607_3607V012_2011.pdf 13.18Mb PDF View/Open
VOT032_FAST_P3607_3607V012_2011_priloha.pdf 11.57Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics