Show simple item record

dc.contributor.authorPoláček, Josef
dc.contributor.authorKožušníková, Alena
dc.date.accessioned2012-05-22T10:32:30Z
dc.date.available2012-05-22T10:32:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2012, vol. 58, no. 1, p. 9-16 : ill.cs
dc.identifier.issn1802-5420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90464
dc.description.abstractThe paper describes the methodology of measurements in the GTA 20-32 triaxial press. The deformation behaviour of two different types of rocks was compared:  gypsum with plastic deformation even at lower confining pressure,  Carboniferous sandstone with brittle failure even at the highest confining pressure. The influence of gypsum layering was studied as well. The experimental results show that the deformation and strength properties of the gypsum in the triaxial state of stress do not significantly depend on the orientation of axial stress to the observed layering.cs
dc.format.extent894561 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2012/LVIII-2012-1-09-16.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjecttriaxial stresscs
dc.subjectdeformationcs
dc.subjectrockscs
dc.titleExperiments on rocks under high pressure conditions in GTA 20-32 triaxial presscs
dc.title.alternativeExperimenty na horninách ve vysokotlakém triaxiálním lisu GTA 20-32cs
dc.typearticlecs
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKcs
dc.description.abstract-enV příspěvku je popsána metodika měření na triaxiálním lisu GTA 20-32. Je porovnáno deformační chování dvou rozdílných typů hornin:  sádrovce, který se deformuje plasticky už při nízkých plášťových tlacích,  karbonského pískovce, porušujícího se křehce i při nejvyšších plášťových tlacích. Autoři studovali také vliv vrstevnatosti sádrovce. Experimentální výsledky ukazují, že přetvárné a pevnostní vlastnosti sádrovce v trojosém stavu napjatosti nezávisí výrazně na orientaci osového napětí k pozorované vrstevnatosti.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2012, vol. 58 [22]
  • OpenAIRE [2723]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record