Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90467

Show simple item record


dc.contributor.author Reli, Martin
dc.contributor.author Šihor, Marcel
dc.contributor.author Kočí, Kamila
dc.contributor.author Praus, Petr
dc.contributor.author Kozák, Ondřej
dc.contributor.author Obalová, Lucie
dc.date.accessioned 2012-05-23T05:40:36Z
dc.date.available 2012-05-23T05:40:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2012, vol. 58, no. 1, p. 34-42 : ill. cs
dc.identifier.issn 1802-5420 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90467
dc.description.abstract The reduction of CO2 by photocatalysts is one of the most promising methods since CO2 can be reduced to useful compounds by irradiating it with UV light at room temperature and ambient pressure. The aim of this work was to assess the effect of a reaction media on CO2 photocatalytic reduction yields over ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite (ZnS-MMT). Four different reaction media, such as NaOH, NaOH+Na2SO3 (1:1), NH4OH, NH4OH+Na2SO3 (1:1), were tested. The pure sodium hydroxide was better than ammonium hydroxide for the yields of the both gas phase (CH4 and CO) and liquid phase (CH3OH). The addition of Na2SO3 improved methanol yields due to the oxidation prevention of incipient methanol to carbon dioxide. The gas phase yields were decreased by the Na2SO3 addition. The best tested reaction medium for the photocatalytic reduction of CO2 was the solution of sodium hydroxide. cs
dc.format.extent 442134 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2012/LVIII-2012-1-34-42.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.subject carbon dioxide cs
dc.subject photocatalysis cs
dc.subject reaction medium cs
dc.subject zinc sulphide nanoparticles cs
dc.subject montmorillonite cs
dc.title Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over cs
dc.title.alternative Vliv reakčního prostředí na výtěžky fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti ZnS-MMT cs
dc.type article cs
dc.identifier.location Není ve fondu ÚK cs
dc.description.abstract-en Redukce CO2 pomocí fotokatalyzátorů je jedna z nejslibnějších metod, jelikož CO2 může být redukován na užitečné sloučeniny ozařováním UV zářením při pokojové teplotě a tlaku. Tato práce byla zaměřena na posouzení vlivu reakčních prostředí na výtěžky fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti nanočástic ZnS nanesených na montmorillonit (ZnS-MMT). Byla testována čtyři různá reakční prostředí, NaOH, NaOH+Na2SO3 (1:1), NH4OH, NH4OH+Na2SO3 (1:1). Výtěžky v obou fázích, plynné (CH4 a CO) i kapalné (CH3OH), byly vyšší v čistém hydroxidu sodném než v hydroxidu amonném. Přídavek Na2SO3 zvýšil výtěžky methanolu a to díky zamezení oxidace vznikajícího methanolu zpět na oxid uhličitý. Výtěžky plynné fáze se však po přídavku Na2SO3 snížily. Nejlepším z testovaných reakčních prostředí pro fotokatalytickou redukci CO2 byl roztok hydroxidu sodného. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2012-58-1-34-reli.pdf 431.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics