Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKosík, Milošcs
dc.contributor.authorKamenářová, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:21Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90610
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou managementu florbalového klubu. Celá práce je rozdělena do 6 kapitol, které popisují marketing, sport, florbal samotný, situační analýzy, metody a techniky výzkumu, popis současné situace a následný návrh vhodné marketingové strategie. Jednotlivé kapitoly jsou dále podrobněji charakterizovány. V teoretické části práce je výklad jednotlivých základních pojmů, s důrazem na marketingový mix služeb. V praktické části je popsán současný stav klubu a návrhy na jeho zlepšení. Práce se zaměřuje na okolní vlivy prostředí a na spokojenost zákazníků. V závěrečné části práce je zhodnocena marketingová situace klubu a následná doporučení.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on management´s issues of floorball club. Whole thesis is divided into the 6 capitols describing marketing, sport, floorball itself, situation analysis, research methods and techniques, description of the current situation and subsequent proposal for appropriate marketing strategy. Individual chaps are divided in more detail and characterized. Theoretical part is explaining several fundamental terms, with emphasis on services marketing mix. Practical part is describing club´s current situation and proposals for improvement. The thesis is focused on surrounding influences of environment and customer satisfaction also. The conclusion reviewed marketing situation of the club and the consequent recommendations.en
dc.format73, [7] l. : il.cs
dc.format.extent1939128 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectsportovní marketingcs
dc.subjectsituační analýzycs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectflorbalcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectsports marketingen
dc.subjectsituation analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectfloorballen
dc.titleNávrh marketingové strategie pro florbalový klubcs
dc.title.alternativeMarketing Strategy Propsal of Floorball Cluben
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401439cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBartošová, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchSportovní managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKAM100_EKF_N6208_6208T101_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam