Návrh marketingové strategie pro florbalový klub

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90610

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kosík, Miloš cs
dc.contributor.author Kamenářová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:21Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:21Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90610
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou managementu florbalového klubu. Celá práce je rozdělena do 6 kapitol, které popisují marketing, sport, florbal samotný, situační analýzy, metody a techniky výzkumu, popis současné situace a následný návrh vhodné marketingové strategie. Jednotlivé kapitoly jsou dále podrobněji charakterizovány. V teoretické části práce je výklad jednotlivých základních pojmů, s důrazem na marketingový mix služeb. V praktické části je popsán současný stav klubu a návrhy na jeho zlepšení. Práce se zaměřuje na okolní vlivy prostředí a na spokojenost zákazníků. V závěrečné části práce je zhodnocena marketingová situace klubu a následná doporučení. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on management´s issues of floorball club. Whole thesis is divided into the 6 capitols describing marketing, sport, floorball itself, situation analysis, research methods and techniques, description of the current situation and subsequent proposal for appropriate marketing strategy. Individual chaps are divided in more detail and characterized. Theoretical part is explaining several fundamental terms, with emphasis on services marketing mix. Practical part is describing club´s current situation and proposals for improvement. The thesis is focused on surrounding influences of environment and customer satisfaction also. The conclusion reviewed marketing situation of the club and the consequent recommendations. en
dc.format 73, [7] l. : il. cs
dc.format.extent 1939128 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject marketing cs
dc.subject sportovní marketing cs
dc.subject situační analýzy cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject florbal cs
dc.subject marketing en
dc.subject sports marketing en
dc.subject situation analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject floorball en
dc.title Návrh marketingové strategie pro florbalový klub cs
dc.title.alternative Marketing Strategy Propsal of Floorball Club en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201401439 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bartošová, Lucie cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Sportovní management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KAM100_EKF_N6208_6208T101_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAM100_EKF_N6208_6208T101_2012.pdf 1.849Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics