Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStefanovová, Zuzanacs
dc.contributor.authorZavadilová, Simonacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90616
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo provést zhodnocení proveditelnosti inovační projektu ve společnosti AGROP NOVA a.s. V teoretické části se práce zabývá definicí a klasifikací inovací a dynamickými metodami hodnocení projektů. V praktické části byl popsán inovační projekt a bylo provedeno ekonomické zhodnocení tohoto inovačního projektu. Pro ekonomické posouzení inovačního projetku byly použity metody: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba návratnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to evaluate the feasibility of an innovative project in the company AGROP NOVA a.s. In the theoretical part of the thesis deals with definitions and classifications of innovation and dynamic methods for project evaluation. In the practical part the innovative project was described and the economic evaluation of innovation project was performed. For economic assessment of the innovative project the following methods were used: the net present value, internal rate of return and discounted payback period.en
dc.format.extent669737 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectInovace, inovační proces, druhy a typy inovací, financování inovačního projektu, efektivnost inovace, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba návratnosti.cs
dc.subjectInnovation, innovation process, types of innovations, financing of innovation project, efficiency of innovation, net present value, internal rate of return, discounted payback period.en
dc.titleZhodnocení proveditelnosti inovačního projektu ve společnostics
dc.title.alternativeThe Evaluation of Feasibility of the Innovative Project in the Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLukovská, Simonacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZAV165_EKF_N6208_6208T020_02_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam