Zhodnocení proveditelnosti inovačního projektu ve společnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90616

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stefanovová, Zuzana cs
dc.contributor.author Zavadilová, Simona cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90616
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo provést zhodnocení proveditelnosti inovační projektu ve společnosti AGROP NOVA a.s. V teoretické části se práce zabývá definicí a klasifikací inovací a dynamickými metodami hodnocení projektů. V praktické části byl popsán inovační projekt a bylo provedeno ekonomické zhodnocení tohoto inovačního projektu. Pro ekonomické posouzení inovačního projetku byly použity metody: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba návratnosti. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis was to evaluate the feasibility of an innovative project in the company AGROP NOVA a.s. In the theoretical part of the thesis deals with definitions and classifications of innovation and dynamic methods for project evaluation. In the practical part the innovative project was described and the economic evaluation of innovation project was performed. For economic assessment of the innovative project the following methods were used: the net present value, internal rate of return and discounted payback period. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 669737 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Inovace, inovační proces, druhy a typy inovací, financování inovačního projektu, efektivnost inovace, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba návratnosti. cs
dc.subject Innovation, innovation process, types of innovations, financing of innovation project, efficiency of innovation, net present value, internal rate of return, discounted payback period. en
dc.title Zhodnocení proveditelnosti inovačního projektu ve společnosti cs
dc.title.alternative The Evaluation of Feasibility of the Innovative Project in the Company en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lukovská, Simona cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ZAV165_EKF_N6208_6208T020_02_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAV165_EKF_N6208_6208T020_02_2012.pdf 654.0Kb PDF View/Open
ZAV165_EKF_N6208_6208T020_02_2012_priloha.pdf 185.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics