Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMelecký, Lukášcs
dc.contributor.authorRyšková, Evacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:37Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:37Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90655
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá podporou cestovního ruchu na území Olomouckého kraje z fondů EU v programovém období 2007 – 2013. Mezi programové dokumenty v kontextu politiky HSS EU umožňující podporu cestovního ruchu v Olomouckém kraji patří ROP SM, IOP a OPPS ČR – PR. Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního a věcného pokroku při využívání subvencí ze strukturálních fondů EU v kontextu podpory rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se nachází teoretická východiska v oblasti cestovního ruchu, začlenění cestovního ruchu do systému regionálního rozvoje a základní východiska politiky HSS EU. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na socioekonomickou analýzu Olomouckého kraje, turistické regiony a ukazatele statistického monitoringu cestovního ruchu. Ve třetí části se nachází hodnocení finančního a věcného pokroku v realizaci operačních programů, které umožňují podporu cestovního ruchu na území Olomouckého kraje.cs
dc.description.abstractDiploma thesis describes the support of tourism in the Olomouc region from EU funds in the 2007 - 2013. The programme documents in the context of EU Cohesion Policy with support for tourism in the Olomouc region include ROP SM, IOP and OPPS CR - PR. The aim of this thesis is to evaluate the financial and physical progress in the use of subsidies from EU Structural Funds in the context of tourism development support in the Olomouc region. Thesis is divided into three main parts. The first part is theoretical in tourism, tourism inclusion into the regional development and principles of EU Cohesion Policy. The second part of the thesis focuses on the socio-economic analysis of the Olomouc region, tourist regions and monitoring statistical indicators of tourism. In the third part is evaluating the financial and physical progress in the implementation of operational programmes, which allow tourism development support in the Olomouc region.en
dc.format.extent2656307 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCestovní ruch, Evropská unie, Politika soudržnosti, Operační program, Region, Dotacecs
dc.subjectTourism, European Union, Cohesion Policy, Operational Programme, Region, Granten
dc.titlePodpora rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje v kontextu politiky soudržnosti EUcs
dc.title.alternativeTourism Development Support in the Olomouc Region in the Context of EU Cohesion Policyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŽurková, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisRYS096_EKF_N6202_6210T004_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam