Podpora rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje v kontextu politiky soudržnosti EU

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90655

Show simple item record


dc.contributor.advisor Melecký, Lukáš cs
dc.contributor.author Ryšková, Eva cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:37Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:37Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90655
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá podporou cestovního ruchu na území Olomouckého kraje z fondů EU v programovém období 2007 – 2013. Mezi programové dokumenty v kontextu politiky HSS EU umožňující podporu cestovního ruchu v Olomouckém kraji patří ROP SM, IOP a OPPS ČR – PR. Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního a věcného pokroku při využívání subvencí ze strukturálních fondů EU v kontextu podpory rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se nachází teoretická východiska v oblasti cestovního ruchu, začlenění cestovního ruchu do systému regionálního rozvoje a základní východiska politiky HSS EU. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na socioekonomickou analýzu Olomouckého kraje, turistické regiony a ukazatele statistického monitoringu cestovního ruchu. Ve třetí části se nachází hodnocení finančního a věcného pokroku v realizaci operačních programů, které umožňují podporu cestovního ruchu na území Olomouckého kraje. cs
dc.description.abstract Diploma thesis describes the support of tourism in the Olomouc region from EU funds in the 2007 - 2013. The programme documents in the context of EU Cohesion Policy with support for tourism in the Olomouc region include ROP SM, IOP and OPPS CR - PR. The aim of this thesis is to evaluate the financial and physical progress in the use of subsidies from EU Structural Funds in the context of tourism development support in the Olomouc region. Thesis is divided into three main parts. The first part is theoretical in tourism, tourism inclusion into the regional development and principles of EU Cohesion Policy. The second part of the thesis focuses on the socio-economic analysis of the Olomouc region, tourist regions and monitoring statistical indicators of tourism. In the third part is evaluating the financial and physical progress in the implementation of operational programmes, which allow tourism development support in the Olomouc region. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2656307 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Cestovní ruch, Evropská unie, Politika soudržnosti, Operační program, Region, Dotace cs
dc.subject Tourism, European Union, Cohesion Policy, Operational Programme, Region, Grant en
dc.title Podpora rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje v kontextu politiky soudržnosti EU cs
dc.title.alternative Tourism Development Support in the Olomouc Region in the Context of EU Cohesion Policy en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Žurková, Lucie cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Eurospráva cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis RYS096_EKF_N6202_6210T004_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RYS096_EKF_N6202_6210T004_00_2012.pdf 2.533Mb PDF View/Open
RYS096_EKF_N6202_6210T004_00_2012_priloha.pdf 4.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics