Dlouhodobý majetek a nárok na odpočet daně

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90803

Show simple item record


dc.contributor.advisor Randová, Kateřina cs
dc.contributor.author Holaňová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:32:33Z
dc.date.available 2012-07-11T07:32:33Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90803
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v rámci Evropské unie výrazně harmonizovanou oblastí. Nárok na odpočet daně je jedním z nejdůležitějších základních kamenů fungování systému DPH. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o platných zásadách a pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet u dlouhodobého majetku a zároveň porovnání pravidel uplatňování nároku na odpočet daně před a po účinnosti posledních novel ZDPH platných od 1.4.2011 a 1.1.2012. cs
dc.description.abstract Application of Value Added Tax (hereinafter referred to as the „VAT) is strongly harmonized area in the European Union. The right of deduction is one of the most important essential principles of VAT system functioning. The aim of this work is the provision of valid standards and rules comprehensive review used for the right of deduction application before and after the effectivity of recent updating of VAT law valid since 1.4.2011 and 1.1.2012. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1822103 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Daň z přidané hodnoty cs
dc.subject Harmonizace cs
dc.subject Směrnice cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Zákon o DPH cs
dc.subject Nárok na odpočet daně cs
dc.subject Úprava odpočtu cs
dc.subject Dlouhodobý majetek. cs
dc.subject Value Added Tax en
dc.subject Harmonization en
dc.subject Directive en
dc.subject European Union en
dc.subject VAT Act en
dc.subject the Right of Deduction, Adjustment of Deduction en
dc.subject Fixed Assets. en
dc.title Dlouhodobý majetek a nárok na odpočet daně cs
dc.title.alternative Fixed Assets and the Right of Deduction en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Veličková, Blanka cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HOL630_EKF_N6208_6202T049_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOL630_EKF_N6208_6202T049_00_2012.pdf 1.737Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics