Dlouhodobý hmotný majetek v účetních systémech tranzitivních ekonomik a v IFRS

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90967

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šebestíková, Viola cs
dc.contributor.author Volodarskiy, Alexandr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:33:38Z
dc.date.available 2012-07-11T07:33:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90967
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Existence rozdílů v pohledu na dlouhodobý hmotný majetek v účetních systémech tranzitivních ekonomik (Česká republika a Ruská federace) a v IFRS může ovlivnit rozhodnutí uživatelů účetních závěrek (investoři a věřitele). Cílem práce je komparace odlišnosti v účetních transakcích vztahujících se k dlouhodobému hmotnému majetku a analýza jejich vlivu na ekonomická rozhodnuti. Jelikož uživatelé účetní závěrky provádějí svá rozhodnutí na bázi finančních ukazatelů, analýza odlišnosti v účetních systémech spočívá v analýze změn ve finančních ukazatelích. Výsledkem práce je konstatace velkého vlivu rozdílů mezí účetními systémy na finanční ukazatele. Z výsledku vyplývá nutnost celosvětové aplikace jednotného účetního systému (IFRS). Aplikace IFRS umožní uživatelům účetních závěrek z celého světa provádět efektivní rozhodnuti. cs
dc.description.abstract The differences in view on Long-Term Assets between accounting systems of transition economies (Czech Republic and Russian Federation) and IFRS can influence the decisions of financial statement users (investors and creditors). The aim of diploma thesis is comparing the differences in accounting transactions which are connected with Long-Term Assets, and analyzing their influence on economic decisions. Decisions of financial statement users are based on analysis of financial ratios, therefore analyzing of differences between accounting systems is provided by analyzing of financial ratios. The result of this work is observation of high influence of differences between accounting systems on financial ratios. According to result of diploma thesis we can determine the necessity of applying the common accounting system (IFRS) all over the world. IFRS allows users of financial statements from different countries to make effective decisions. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1857563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject dlouhodobý hmotný majetek cs
dc.subject ruská účetní legislativa cs
dc.subject česká účetní legislativa cs
dc.subject finanční ukazatele. cs
dc.subject IFRS en
dc.subject Long-Term Assets en
dc.subject Russian Accounting Legislation en
dc.subject Czech Accounting Legislation en
dc.subject Financial Ratios. en
dc.title Dlouhodobý hmotný majetek v účetních systémech tranzitivních ekonomik a v IFRS cs
dc.title.alternative Long-Term Assets in the Accounting Systems of Transition Economies and in the IFRS en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vávrová, Olga cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis VOL214_EKF_N6208_6202T049_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VOL214_EKF_N6208_6202T049_00_2012.pdf 1.771Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics