Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠebestíková, Violacs
dc.contributor.authorVolodarskiy, Alexandrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:33:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:33:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90967
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractExistence rozdílů v pohledu na dlouhodobý hmotný majetek v účetních systémech tranzitivních ekonomik (Česká republika a Ruská federace) a v IFRS může ovlivnit rozhodnutí uživatelů účetních závěrek (investoři a věřitele). Cílem práce je komparace odlišnosti v účetních transakcích vztahujících se k dlouhodobému hmotnému majetku a analýza jejich vlivu na ekonomická rozhodnuti. Jelikož uživatelé účetní závěrky provádějí svá rozhodnutí na bázi finančních ukazatelů, analýza odlišnosti v účetních systémech spočívá v analýze změn ve finančních ukazatelích. Výsledkem práce je konstatace velkého vlivu rozdílů mezí účetními systémy na finanční ukazatele. Z výsledku vyplývá nutnost celosvětové aplikace jednotného účetního systému (IFRS). Aplikace IFRS umožní uživatelům účetních závěrek z celého světa provádět efektivní rozhodnuti.cs
dc.description.abstractThe differences in view on Long-Term Assets between accounting systems of transition economies (Czech Republic and Russian Federation) and IFRS can influence the decisions of financial statement users (investors and creditors). The aim of diploma thesis is comparing the differences in accounting transactions which are connected with Long-Term Assets, and analyzing their influence on economic decisions. Decisions of financial statement users are based on analysis of financial ratios, therefore analyzing of differences between accounting systems is provided by analyzing of financial ratios. The result of this work is observation of high influence of differences between accounting systems on financial ratios. According to result of diploma thesis we can determine the necessity of applying the common accounting system (IFRS) all over the world. IFRS allows users of financial statements from different countries to make effective decisions.en
dc.format.extent1857563 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMezinárodní standardy účetního výkaznictvícs
dc.subjectdlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectruská účetní legislativacs
dc.subjectčeská účetní legislativacs
dc.subjectfinanční ukazatele.cs
dc.subjectIFRSen
dc.subjectLong-Term Assetsen
dc.subjectRussian Accounting Legislationen
dc.subjectCzech Accounting Legislationen
dc.subjectFinancial Ratios.en
dc.titleDlouhodobý hmotný majetek v účetních systémech tranzitivních ekonomik a v IFRScs
dc.title.alternativeLong-Term Assets in the Accounting Systems of Transition Economies and in the IFRSen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVávrová, Olgacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVOL214_EKF_N6208_6202T049_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam