Analýza účetní závěrky společnosti STASEKO PLUS, s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91221

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bartková, Hana cs
dc.contributor.author Pulitová, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:35:22Z
dc.date.available 2012-07-11T07:35:22Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91221
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce „Analýza účetní závěrky společnosti STASEKO PLUS, s.r.o.“ je zaměřit se na oblast likvidity a zadluženosti vybraného podniku, a zjistit, jestli je firma optimálně zadlužená. Cíle práce bylo dosaženo pomocí vybraných metod finanční analýzy. Přínosem bakalářské práce bylo posouzení finančního zdraví podniku v letech 2008 – 2010. Struktura práce: Vymezení cíle práce. Rozebrání posuzované oblasti. Teoretické vymezení použitých metod. Představení společnosti a praktická aplikace vybraných metod. Zhodnocení cílů práce. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis "Analysis of financial statements STASEKO PLUS, Ltd." is to focus on liquidity and indebtedness of the selected company, and see if the company is the most indebted. The objectives of this work was achieved using selected methods of financial analysis. The benefit of this thesis was to assess the financial health of the company in 2008 - 2010. The structure of work: Defining work objectives. Disassembly of the area considered. Theoretical definition of the methods used. Introduction and practical application of selected methods. Evaluation of the objectives of the work. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2952338 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject stavební společnost cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject financial statements, balance sheet, financial analysis, construction company, debt, liquidity en
dc.title Analýza účetní závěrky společnosti STASEKO PLUS, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Financial Statements STASEKO PLUS, s.r.o. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Horáková, Simona cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis PUL0008_EKF_B6208_6202R049_02_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PUL0008_EKF_B6208_6202R049_02_2012.pdf 2.815Mb PDF View/Open
PUL0008_EKF_B6208_6202R049_02_2012_priloha.pdf 17.06Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics