Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBartková, Hanacs
dc.contributor.authorPulitová, Janacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:22Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91221
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce „Analýza účetní závěrky společnosti STASEKO PLUS, s.r.o.“ je zaměřit se na oblast likvidity a zadluženosti vybraného podniku, a zjistit, jestli je firma optimálně zadlužená. Cíle práce bylo dosaženo pomocí vybraných metod finanční analýzy. Přínosem bakalářské práce bylo posouzení finančního zdraví podniku v letech 2008 – 2010. Struktura práce: Vymezení cíle práce. Rozebrání posuzované oblasti. Teoretické vymezení použitých metod. Představení společnosti a praktická aplikace vybraných metod. Zhodnocení cílů práce.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis "Analysis of financial statements STASEKO PLUS, Ltd." is to focus on liquidity and indebtedness of the selected company, and see if the company is the most indebted. The objectives of this work was achieved using selected methods of financial analysis. The benefit of this thesis was to assess the financial health of the company in 2008 - 2010. The structure of work: Defining work objectives. Disassembly of the area considered. Theoretical definition of the methods used. Introduction and practical application of selected methods. Evaluation of the objectives of the work.en
dc.format.extent2952338 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstavební společnostcs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectfinancial statements, balance sheet, financial analysis, construction company, debt, liquidityen
dc.titleAnalýza účetní závěrky společnosti STASEKO PLUS, s.r.o.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Financial Statements STASEKO PLUS, s.r.o.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHoráková, Simonacs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPUL0008_EKF_B6208_6202R049_02_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam