Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFojtíková, Lenkacs
dc.contributor.authorKrenželok, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:28Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:28Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91236
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na fiskální politiku a zadluženost ve Spojených státech amerických. Cílem práce je charakterizovat a analyzovat danou problematiku, jevící se jako závažný fiskální problém nového tisíciletí. Zvláštní pozornost je soustředěna na historický vývoj fiskální politiky a dopady fiskálních opatření na veřejné zadlužení ve Spojených státech, především za vlády prezidentů Bushe jun. a Baracka Obamy. Druhá kapitola práce obsahuje obecné vymezení fiskální politiky a veřejného dluhu. V třetí kapitole je uvedena fiskální politika USA, její nositelé a nástroje v podobě jednotlivých rozpočtů, z nichž nejdůležitější je federální rozpočet. Čtvrtá kapitola objasňuje vývoj zadluženosti a dopady přijatých fiskálních opatření na veřejné zadlužení ve Spojených státech v letech 2001 až 2011.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on fiscal policy and indebtedness in the United States of America. The aim is to characterize and analyze the issue, appearing as a serious fiscal problem of the new millennium. Particular attention is focused on the historical development of fiscal policy and the impacts of fiscal measures on the public debt in the United States, especially under President Bush Jr. and Barack Obama. The second chapter of the thesis contains a general definition of fiscal policy and public debt. The third chapter is given the fiscal policy of the U. S., its bearers and tools in the form of individual budgets. The most important is the federal budget. The fourth chapter explains the development of debt and the effects of fiscal measures taken by the public debt in the United States from 2001 to 2011en
dc.format.extent1797962 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFiskální politikacs
dc.subjectStátní rozpočetcs
dc.subjectFederální rozpočet USAcs
dc.subjectFiskální opatřenícs
dc.subjectNárodní dluhcs
dc.subjectFiscal Policyen
dc.subjectState Budgeten
dc.subjectU. S. Federal Budgeten
dc.subjectFiscal Measuresen
dc.subjectNational Debten
dc.titleFiskální politika a zadluženost v USAcs
dc.title.alternativeFiscal Policy and Indebtedness in the USAen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePabjanová, Hedvigacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKRE0029_EKF_B6202_6210R004_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam