Fiskální politika a zadluženost v USA

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91236

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fojtíková, Lenka cs
dc.contributor.author Krenželok, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:35:28Z
dc.date.available 2012-07-11T07:35:28Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91236
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na fiskální politiku a zadluženost ve Spojených státech amerických. Cílem práce je charakterizovat a analyzovat danou problematiku, jevící se jako závažný fiskální problém nového tisíciletí. Zvláštní pozornost je soustředěna na historický vývoj fiskální politiky a dopady fiskálních opatření na veřejné zadlužení ve Spojených státech, především za vlády prezidentů Bushe jun. a Baracka Obamy. Druhá kapitola práce obsahuje obecné vymezení fiskální politiky a veřejného dluhu. V třetí kapitole je uvedena fiskální politika USA, její nositelé a nástroje v podobě jednotlivých rozpočtů, z nichž nejdůležitější je federální rozpočet. Čtvrtá kapitola objasňuje vývoj zadluženosti a dopady přijatých fiskálních opatření na veřejné zadlužení ve Spojených státech v letech 2001 až 2011. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focused on fiscal policy and indebtedness in the United States of America. The aim is to characterize and analyze the issue, appearing as a serious fiscal problem of the new millennium. Particular attention is focused on the historical development of fiscal policy and the impacts of fiscal measures on the public debt in the United States, especially under President Bush Jr. and Barack Obama. The second chapter of the thesis contains a general definition of fiscal policy and public debt. The third chapter is given the fiscal policy of the U. S., its bearers and tools in the form of individual budgets. The most important is the federal budget. The fourth chapter explains the development of debt and the effects of fiscal measures taken by the public debt in the United States from 2001 to 2011 en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1797962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Fiskální politika cs
dc.subject Státní rozpočet cs
dc.subject Federální rozpočet USA cs
dc.subject Fiskální opatření cs
dc.subject Národní dluh cs
dc.subject Fiscal Policy en
dc.subject State Budget en
dc.subject U. S. Federal Budget en
dc.subject Fiscal Measures en
dc.subject National Debt en
dc.title Fiskální politika a zadluženost v USA cs
dc.title.alternative Fiscal Policy and Indebtedness in the USA en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pabjanová, Hedviga cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Eurospráva cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KRE0029_EKF_B6202_6210R004_00_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
KRE0029_EKF_B6202_6210R004_00_2012.pdf 1.714Mb PDF View/Open
KRE0029_EKF_B6202_6210R004_00_2012_priloha.pdf 487.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics