Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKirovová, Ivacs
dc.contributor.authorHrabětová, Michaelacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:45Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91276
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje stimulační faktory a následně analyzuje jejich vliv v organizaci Ardagh Metal Packaging Znojmo a.s. V první části práce jsou vysvětleny důležité teoretické pojmy, které budou aplikovány v navazující části práce. Praktická část se zabývá zkoumáním vybraných stimulů v dané organizaci. Potřebné informace jsou získány prostřednictvím dotazníkového šetření. Na závěr práce budou navržena doporučení, která povedou k vyšší výkonnosti a také spokojenosti zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the stimulatory factors and then analyzes their influence in the organization of Ardagh Metal Packaging Znojmo a.s. In the first part of this document are explained important theoretical concepts that will be applied in second part of document. The practical part examines selected stimuli in a given organization. The necessary information is obtained through a questionnaire survey. At the conclusion will be proposed recommendations that will lead to higher efficiency and employee satisfaction.en
dc.format.extent853731 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMotivace, stimulace, pracovní prostředí, fluktuace.cs
dc.subjectMotivation, stimulation, working environment, fluctuation.en
dc.titleVliv vybraných stimulů v organizacics
dc.title.alternativeInfluence of Selected Stimuli in Organizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdamec, Jarmilcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHRA0024_EKF_B6208_6208R037_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam