Vliv vybraných stimulů v organizaci

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91276

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kirovová, Iva cs
dc.contributor.author Hrabětová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:35:45Z
dc.date.available 2012-07-11T07:35:45Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91276
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje stimulační faktory a následně analyzuje jejich vliv v organizaci Ardagh Metal Packaging Znojmo a.s. V první části práce jsou vysvětleny důležité teoretické pojmy, které budou aplikovány v navazující části práce. Praktická část se zabývá zkoumáním vybraných stimulů v dané organizaci. Potřebné informace jsou získány prostřednictvím dotazníkového šetření. Na závěr práce budou navržena doporučení, která povedou k vyšší výkonnosti a také spokojenosti zaměstnanců. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis describes the stimulatory factors and then analyzes their influence in the organization of Ardagh Metal Packaging Znojmo a.s. In the first part of this document are explained important theoretical concepts that will be applied in second part of document. The practical part examines selected stimuli in a given organization. The necessary information is obtained through a questionnaire survey. At the conclusion will be proposed recommendations that will lead to higher efficiency and employee satisfaction. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 853731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Motivace, stimulace, pracovní prostředí, fluktuace. cs
dc.subject Motivation, stimulation, working environment, fluctuation. en
dc.title Vliv vybraných stimulů v organizaci cs
dc.title.alternative Influence of Selected Stimuli in Organization en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Adamec, Jarmil cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HRA0024_EKF_B6208_6208R037_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRA0024_EKF_B6208_6208R037_2012.pdf 833.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics