Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRichtarová, Dagmarcs
dc.contributor.authorHalouzková, Denisacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:47Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91282
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti reálné investice pro Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je popsána metodologie investičního procesu, ve které je charakterizována investice a vymezena klasifikace investičních projektů včetně fází investičního procesu a analýzy citlivosti. V další části je představen podnik realizující investici a je popsán investiční záměr s peněžními toky a náklady kapitálu. V aplikační části jsou vypočtena dynamická kritéria a je vypracována analýza citlivosti včetně nejvýznamnějšího faktoru vlivu. V závěru je zhodnocena reálná investice, která je nejvýhodnějším způsobem financování dle statických a dynamických kritérií.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to evaluate the efficiency of real investment for Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. The bachelor thesis is divided into four parts. The first part describes the methodology of the investment process in which investment is characterized and the classification of investment projects is characterized, including phases of the investment process and the sensitivity analysis. The next section presents an enterprise realizing an investment and investment intention with cash flows and cost of capital is described. In the application part dynamic criteria are calculated and the sensitivity analysis is developed, including the most important factor of influence. Finally, the real investment is evaluated, which represents the most advantageous way of financing under the static and dynamic criteria.en
dc.format.extent2639233 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectpeněžní tokycs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectstatické metodycs
dc.subjectdynamické metodycs
dc.subjectanalýza citlivostics
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectcash flowen
dc.subjectcapital costsen
dc.subjectstatic methodsen
dc.subjectdynamic methodsen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.titleHodnocení efektivnosti reálné investicecs
dc.title.alternativeEvaluation of the Real Investment Efficiencyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeČulík, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHAL0031_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam