Hodnocení efektivnosti reálné investice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91282

Show simple item record


dc.contributor.advisor Richtarová, Dagmar cs
dc.contributor.author Halouzková, Denisa cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:35:47Z
dc.date.available 2012-07-11T07:35:47Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91282
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti reálné investice pro Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je popsána metodologie investičního procesu, ve které je charakterizována investice a vymezena klasifikace investičních projektů včetně fází investičního procesu a analýzy citlivosti. V další části je představen podnik realizující investici a je popsán investiční záměr s peněžními toky a náklady kapitálu. V aplikační části jsou vypočtena dynamická kritéria a je vypracována analýza citlivosti včetně nejvýznamnějšího faktoru vlivu. V závěru je zhodnocena reálná investice, která je nejvýhodnějším způsobem financování dle statických a dynamických kritérií. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is to evaluate the efficiency of real investment for Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. The bachelor thesis is divided into four parts. The first part describes the methodology of the investment process in which investment is characterized and the classification of investment projects is characterized, including phases of the investment process and the sensitivity analysis. The next section presents an enterprise realizing an investment and investment intention with cash flows and cost of capital is described. In the application part dynamic criteria are calculated and the sensitivity analysis is developed, including the most important factor of influence. Finally, the real investment is evaluated, which represents the most advantageous way of financing under the static and dynamic criteria. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2639233 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject investice cs
dc.subject peněžní toky cs
dc.subject náklady kapitálu cs
dc.subject statické metody cs
dc.subject dynamické metody cs
dc.subject analýza citlivosti cs
dc.subject investment en
dc.subject cash flow en
dc.subject capital costs en
dc.subject static methods en
dc.subject dynamic methods en
dc.subject sensitivity analysis en
dc.title Hodnocení efektivnosti reálné investice cs
dc.title.alternative Evaluation of the Real Investment Efficiency en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čulík, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HAL0031_EKF_B6202_6202R010_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAL0031_EKF_B6202_6202R010_00_2012.pdf 2.516Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics