Novela loterijního zákona, její klady, zápory a dopad na herní průmysl

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91290

Show simple item record


dc.contributor.advisor Czudek, Damian cs
dc.contributor.author Vala, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:35:50Z
dc.date.available 2012-07-11T07:35:50Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91290
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je popsat a porozumět všem etapám vývoje právní úpravy provozování loterií a hazardních her. Časový rozsah byl zvolen od nejstarších historických zmínek o prvních loteriích až po dnešní dynamicky se rozvíjející herní průmysl. Právní úpravu herní problematiky v České republice platnou od 1. 1. 2012, kterou je novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění č. 458/2011, jsme podrobili důkladné analýze. Snažili jsme se vyhledat jak základní chyby, které se v nově vzniklé právní úpravě vyskytují, tak důležitá pozitiva, která přináší. Herní průmysl je totiž odvětvím, ve kterém se točí miliardy korun ročně a kvalitní právní úprava v našem právním řádu dosud chyběla. Rovněž jsme se pokusili upozornit na rizika, která tato novela zákona přináší České republice v rámci Evropské unie. Část práce jsme věnovali také dopadu novely loterního zákona na podnikatelské subjekty v oblasti herního průmyslu. Bakalářská práce je určena všem, kteří se o problematiku právní úpravy herního průmyslu zajímají, případně se jich přímo dotýká a rádi by se zorientovali ve spletitém a těžko srozumitelném výkladu zákona. cs
dc.description.abstract The aim of this work is to describe and understand all the stages of development lottery legislation to operation of lotteries and of gambling. The time range was chosen from the earliest historical references to the first lottery to today's dynamically evolving game industry. The law on gaming issues in the Czech Republic in force from January 1, 2012, which is the amendment of Act No. 202/1990 Coll. On lotteries and similar games as amended by No. 458/2011, were subjected to thorough analysis. We tried to find how the fundamental errors in the newly created legislation, so the important benefits that brings. The game industry has turnover in the billions crowns a year, and the quality of legislation in our legal order has lacked. We also tried to draw attention to the risks, which this Act brings for Czech Republic within the framework of the European Union. Part of the work are devoted of the impact of the amendment in the lottery legislation into the game industry. The thesis is intended for all who are interested in the issues of legislation of game industry or who is directly affected by this and who would like to better orient in a convoluted and difficult understanding of the interpretation of this amendment. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1093454 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject : loterie, hazard, novela, právní úprava, herní průmysl cs
dc.subject Lottery, gambling, amendment, legislation, game industry en
dc.title Novela loterijního zákona, její klady, zápory a dopad na herní průmysl cs
dc.title.alternative Amendment to the Lottery Act, its Pros and Cons and the Impact on the Gambling Industry en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pytlíková, Marta cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 119 - Katedra práva cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a právo v podnikání cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis VAL0039_EKF_B6208_6208R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAL0039_EKF_B6208_6208R011_2012.pdf 1.042Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics