Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMatusiková, Lucjacs
dc.contributor.authorHořín, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:36:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:36:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91415
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá motivačním programem společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Jejím cílem je vyhodnocení všech aspektů tohoto programu a doporučení změn v jeho jednotlivých oblastech. Po úvodní části objasňující pojem motivace a její význam pro práci manažera následuje podkapitola zaměřená na motivační teorie. U každé teorie jsou podrobně vysvětleny její hlavní principy a přínosy pro manažerskou praxi. Součástí výkladu je i kritika závěrů jednotlivých teorií. Po této části následuje pasáž, jejímž obsahem je představení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. a jejího motivačního programu. Ten je podroben analýze, jejíž závěry včetně doporučení pro změny jsou obsahem následující kapitoly. Součástí této kapitoly je i SWOT analýza motivačního programu jako celku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a motivational program of Dalkia Česká republika, a.s. company. It focuses on evaluation of all aspects of this program and recommends possible changes in its particular areas. The first part explains the term motivation and its importance for a manager’s job. It is followed by a chapter focusing on different motivational theories. The main principle and contribution to a manager’s practice of each theory is given as well. The next part introduces Dalkia Česká republika, a.s. company and its motivational program. The program is analysed and the results including recommendation for possible changes are in the following part. The SWOT analysis of the motivational program as a whole is included as well.en
dc.format.extent1552658 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectteorie motivacecs
dc.subjectmotivátorycs
dc.subjectpotřebycs
dc.subjectmotivycs
dc.subjectfrustracecs
dc.subjectDalkia Česká republika, a.s.cs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectmotivation theoriesen
dc.subjectmotivatorsen
dc.subjectneedsen
dc.subjectmotivesen
dc.subjectfrustrationen
dc.subjectDalkia Česká republika, a.s.en
dc.subjectmotivational programen
dc.subjectswot analysisen
dc.titleAnalýza a hodnocení motivace zaměstnanců ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis and Evaluation of the Motivation of Employees in the Dalkia Ceska Republik, a.s. Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKviatkovská, Lenkacs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHOR0066_EKF_B6208_6208R037_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam