Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKaštan, Milancs
dc.contributor.authorCarbolová, Janacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:32Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:32Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91709
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Maastrichtská kritéria a jejich plnění členskými státy EU, je zaměřena na zhodnocení dlouhodobého plnění konvergenčních kritérií členskými státy Evropské unie. Hodnotí se zde také plnění konvergenčních kritérií zeměmi přijatými v letech 2004 a 2007 ještě před vstupem do EU. Zkoumá vliv ekonomické krize na plnění Maastrichtských kritérií členskými zeměmi Evropské unie.cs
dc.description.abstractBachelor thesis called Maastricht criteria and its fulfillment by EU member states, is focused to evaluate long-term fulfillment of the convergence criteria that member states of the European union. Also evaluates the performance of the convergence criteria adopted by countries in 2004 and 2007 before joining the EU. Examines the impact of economic crisis on the Maastricht criteria for European Union members.en
dc.format.extent1077011 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMaastrichtská kritériacs
dc.subjecteurozónacs
dc.subjectevropská měnacs
dc.subjectevropské institucecs
dc.subjectekonomická krizecs
dc.subjectMaastrichts criteriaen
dc.subjecteurozoneen
dc.subjecteuropean currencyen
dc.subjecteuropean institutionsen
dc.subjecteconomic crisisen
dc.titleMaastrichtská kritéria a jejich plnění členskými státy EUcs
dc.title.alternativeMaastricht Criteria and its Fulfillment by EU Member Statesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePoledníková, Evacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCAR059_EKF_B6202_6202R027_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam