Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozel, Romancs
dc.contributor.authorKučerová, Eliškacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:39:14Z
dc.date.available2012-07-11T07:39:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91811
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTéma bakalářské práce se zabývá marketingovým mixem mikroregionu v cestovním ruchu. Cílem byla analýza známosti a povědomí o mikroregionu u občanů. Teoretická část je zaměřena na marketingový mix, zejména pak jeho jednotlivé části. V charakteristice mikroregionu je aplikována teoretická část přímo na mikroregion Slezská Harta. Samotná výzkumná část byla zpracována pomocí pozorování a osobního dotazování. Na základě vyhodnocení výzkumu, byly v závěru sestaveny návrhy a doporučení ke zlepšení marketingového mixu.cs
dc.description.abstractTopic of the bachelor thesis deals with marketing mix of microregion in tourism. The aim of the thesis is to analyze awareness of the microregion among its citizens. The theoretical part is focused on the marketing mix, especially its single elements. The theorethical conclusions are applied in the characteritics of the microregion Slezská Harta. The practical part is based on personal observation and research. With regard to gathered knowledge and data, the conclusion part consists of my suggestions and recommendations.en
dc.format.extent4853412 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMarketingový mixcs
dc.subjectmikroregioncs
dc.subjectznámostcs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectmicroregionen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjecttourismen
dc.subjectvillageen
dc.titleAnalýza marketingového mixu mikroregionucs
dc.title.alternativeThe Analysis of Marketing Mix of a Microregionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOstrožná, Janacs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKUC0045_EKF_B6208_6208R062_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam