Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMateiciuc, Alešcs
dc.contributor.authorMíčková, Hanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:40:04Z
dc.date.available2012-07-11T07:40:04Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91936
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na rozvoj lidského potenciálu v instituci regionální veřejné správy – Krajský úřad Libereckého kraje. Cílem práce je zjistit, jak krajský úřad přistupuje k rozvoji lidského potenciálu svých zaměstnanců, jaké postupy a metody k tomu využívá a jaké podmínky jsou pro rozvoj zaměstnanců vytvořeny. Teoretická část je věnována oblasti lidských zdrojů, lidského kapitálu, lidského potenciálu a talent managementu. Dále tato část poskytuje stručný přehled o veřejné správě a jejím vývoji. Obsahem analytické části je specifikace předmětu analýzy, popis použitých metod (rozhovor y a analýza dokumentů) a interpretace výsledků analýzy. V poslední části bakalářské práce jsou uvedena doporučení na zdokonalení rozvoje lidského potenciálu a závěr.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the Human Potential of the Regional Public Administration Institution – Regional Authority of the Liberec Region. The aim is to find the ways how the Regional Office approach to the development of human potential of employees, what procedures or methods are used and what conditions are created for development of employees. The theoretical part is devoted to human resource, human capital, human potential and talent management. In addition, this section provides a short overview of the government and development in this area. The content of the analysis part is specified subject of analysis, description of the methods (interview and document analysis) and interpretation of analysis results. The last part of the thesis gives recommendations for improving human potential development and conclusion.en
dc.format.extent3089466 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectlidský kapitálcs
dc.subjectlidský potenciálcs
dc.subjectrozvoj lidského potenciálucs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjecthuman resourceen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjecthuman potentialen
dc.subjectdevelopment of the human potentialen
dc.subjecteducationen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectpublic institutionen
dc.titleRozvoj lidského potenciálu instituce regionální veřejné správycs
dc.title.alternativeHuman Potential Development of the Regional Public Administration Institutionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdamec, Jarmilcs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMIC0042_EKF_B6208_6208R037_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam