Rozvoj lidského potenciálu instituce regionální veřejné správy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91936

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mateiciuc, Aleš cs
dc.contributor.author Míčková, Hana cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:04Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:04Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91936
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj lidského potenciálu v instituci regionální veřejné správy – Krajský úřad Libereckého kraje. Cílem práce je zjistit, jak krajský úřad přistupuje k rozvoji lidského potenciálu svých zaměstnanců, jaké postupy a metody k tomu využívá a jaké podmínky jsou pro rozvoj zaměstnanců vytvořeny. Teoretická část je věnována oblasti lidských zdrojů, lidského kapitálu, lidského potenciálu a talent managementu. Dále tato část poskytuje stručný přehled o veřejné správě a jejím vývoji. Obsahem analytické části je specifikace předmětu analýzy, popis použitých metod (rozhovor y a analýza dokumentů) a interpretace výsledků analýzy. V poslední části bakalářské práce jsou uvedena doporučení na zdokonalení rozvoje lidského potenciálu a závěr. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on the Human Potential of the Regional Public Administration Institution – Regional Authority of the Liberec Region. The aim is to find the ways how the Regional Office approach to the development of human potential of employees, what procedures or methods are used and what conditions are created for development of employees. The theoretical part is devoted to human resource, human capital, human potential and talent management. In addition, this section provides a short overview of the government and development in this area. The content of the analysis part is specified subject of analysis, description of the methods (interview and document analysis) and interpretation of analysis results. The last part of the thesis gives recommendations for improving human potential development and conclusion. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3089466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject lidský kapitál cs
dc.subject lidský potenciál cs
dc.subject rozvoj lidského potenciálu cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject human resource en
dc.subject human capital en
dc.subject human potential en
dc.subject development of the human potential en
dc.subject education en
dc.subject employees en
dc.subject public institution en
dc.title Rozvoj lidského potenciálu instituce regionální veřejné správy cs
dc.title.alternative Human Potential Development of the Regional Public Administration Institution en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Adamec, Jarmil cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis MIC0042_EKF_B6208_6208R037_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MIC0042_EKF_B6208_6208R037_2012.pdf 2.946Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics