Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92066

Show simple item record


dc.contributor.advisor Danel, Roman cs
dc.contributor.author Škeřík, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:41:00Z
dc.date.available 2012-07-11T07:41:00Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92066
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract V předložené diplomové práci se zabývám problematikou nasazení adresářových služeb v síti městského úřadu s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zefektivnění práce pří správě sítě. V první části obecně popisuji adresářové služby a jejich implementaci v systému Windows Server 2008. Další částí je analýza a návrh nového doménového prostředí pro konkrétní nasazení, vlastní implementace AD a vytváření GPO z pohledu naplnění cílů. V závěru práce vyhodnocuji celý projekt z hlediska splnění cílů a jejich ověření v reálném provozu. cs
dc.description.abstract The presented extended essay deals with the problem of placing the directory services in the computer network of a Town Hall emphasising the safety increase and making the work when maintaining the network more effective. In the first part I describe the directory services and their implementation in Windows Server 2008 system generally. The next part is the analysis and the proposal of new domain environment for the concrete placing, own AD implementation and creating GPO from the point of goal fulfilling view. The final part of my work evaluates all the project, fulfilling its goals and their verification in real business. en
dc.format 60 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1488598 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject adresářové služby cs
dc.subject Active Directory cs
dc.subject GPO cs
dc.subject doména cs
dc.subject the directory services en
dc.subject Active Directory en
dc.subject GPO en
dc.subject domain en
dc.title Implementace Active Directory v rámci jedné doménové struktury cs
dc.title.alternative Active Directory Implementations within Single Domain Structures en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201360 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šťásek, Tomáš cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Systémové inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SKE009_HGF_N2102_3902T033_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SKE009_HGF_N2102_3902T033_2012.pdf 1.419Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics