Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDanel, Romancs
dc.contributor.authorŠkeřík, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:00Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92066
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV předložené diplomové práci se zabývám problematikou nasazení adresářových služeb v síti městského úřadu s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zefektivnění práce pří správě sítě. V první části obecně popisuji adresářové služby a jejich implementaci v systému Windows Server 2008. Další částí je analýza a návrh nového doménového prostředí pro konkrétní nasazení, vlastní implementace AD a vytváření GPO z pohledu naplnění cílů. V závěru práce vyhodnocuji celý projekt z hlediska splnění cílů a jejich ověření v reálném provozu.cs
dc.description.abstractThe presented extended essay deals with the problem of placing the directory services in the computer network of a Town Hall emphasising the safety increase and making the work when maintaining the network more effective. In the first part I describe the directory services and their implementation in Windows Server 2008 system generally. The next part is the analysis and the proposal of new domain environment for the concrete placing, own AD implementation and creating GPO from the point of goal fulfilling view. The final part of my work evaluates all the project, fulfilling its goals and their verification in real business.en
dc.format60 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1488598 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectadresářové službycs
dc.subjectActive Directorycs
dc.subjectGPOcs
dc.subjectdoménacs
dc.subjectthe directory servicesen
dc.subjectActive Directoryen
dc.subjectGPOen
dc.subjectdomainen
dc.titleImplementace Active Directory v rámci jedné doménové strukturycs
dc.title.alternativeActive Directory Implementations within Single Domain Structuresen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201360cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠťásek, Tomášcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchSystémové inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSKE009_HGF_N2102_3902T033_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam