Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRůčková, Hanacs
dc.contributor.authorSovjáková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:41Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:41Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92135
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje tématu analýza business strategií společnosti MERKO CZ, a.s. První část práce je zaměřena na detailní představení společnosti a teoreticky pojednává o misi, vizi a stanovených cílech společnosti v horizontu tří let. Druhá část práce obsahuje strategickou analýzu, rozbor makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí, jejímž výstupem je sestavení SWOT analýzy. V třetí části diplomové práce, která je doporučující a vyhodnocující, dochází k rozboru oblastí, které by mohly nejvíce ovlivnit dosažení cílů společnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis is dealing with analysing the business strategy of MERKO CZ, a.s. company. The first part of the thesis is focused on a detailed presentation of the company. It also theoretically discusses company´s mission, vision and goals for upcoming three years. The second part of the thesis covers the strategic analysis and a breakdown of macroenvironment, meso environment and microenvironment. It is summed up into an SWOT analysis. The last part of the thesis is there to recommend and evaluate. It debates and rates the most suitable regions for approaching company´s goals.en
dc.format33, [12] l. : il.cs
dc.format.extent2029821 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbusiness strategie, strategická analýza, SWOT analýza, Porterův model 5 sil, betonová směscs
dc.subjectbusiness strategy, strategic analysis, SWOT analysis, Porter´s model, concreteen
dc.titleAnalýza business strategií společnosti Merko CZ, a.s.cs
dc.title.alternativeBusiness Strategy Analysis for the Company, Merko CZen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201503cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLudwig, Vilémcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSOV038_HGF_N2102_2102T003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam