Analýza business strategií společnosti Merko CZ, a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92135

Show simple item record


dc.contributor.advisor Růčková, Hana cs
dc.contributor.author Sovjáková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:41:41Z
dc.date.available 2012-07-11T07:41:41Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92135
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje tématu analýza business strategií společnosti MERKO CZ, a.s. První část práce je zaměřena na detailní představení společnosti a teoreticky pojednává o misi, vizi a stanovených cílech společnosti v horizontu tří let. Druhá část práce obsahuje strategickou analýzu, rozbor makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí, jejímž výstupem je sestavení SWOT analýzy. V třetí části diplomové práce, která je doporučující a vyhodnocující, dochází k rozboru oblastí, které by mohly nejvíce ovlivnit dosažení cílů společnosti. cs
dc.description.abstract The thesis is dealing with analysing the business strategy of MERKO CZ, a.s. company. The first part of the thesis is focused on a detailed presentation of the company. It also theoretically discusses company´s mission, vision and goals for upcoming three years. The second part of the thesis covers the strategic analysis and a breakdown of macroenvironment, meso environment and microenvironment. It is summed up into an SWOT analysis. The last part of the thesis is there to recommend and evaluate. It debates and rates the most suitable regions for approaching company´s goals. en
dc.format 33, [12] l. : il. cs
dc.format.extent 2029821 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject business strategie, strategická analýza, SWOT analýza, Porterův model 5 sil, betonová směs cs
dc.subject business strategy, strategic analysis, SWOT analysis, Porter´s model, concrete en
dc.title Analýza business strategií společnosti Merko CZ, a.s. cs
dc.title.alternative Business Strategy Analysis for the Company, Merko CZ en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201503 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ludwig, Vilém cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SOV038_HGF_N2102_2102T003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SOV038_HGF_N2102_2102T003_2012.pdf 1.935Mb PDF View/Open
SOV038_HGF_N2102_2102T003_2012_priloha.zip 744.0Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics