Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLazar, Jaromírcs
dc.contributor.authorKlement, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:02Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92177
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vzájemného porovnávání podniků neboli benchmarking. V první části je stručně uvedena teorie z hlediska smyslu, typů a modelů benchmarkingu. Praktická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na standardizaci dat. Je zde také letmé seznámení s vybranými podniky a těženou surovinou. Na tuto část navazuje výběr „ideálního podniku“, ve které aplikuji získaná dat z předchozí kapitoly. V závěrečné části práce, je pomocí euklidovské a manhattanské metriky vypočtena vzdálenost mezi vybranými podniky, leaderem skupiny a ideálním podnikem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on issue of mutual benchmarking, or comparing companies. The first part summarizes the theory in terms of meaning, types and models of benchmarking. The practical part of the thesis is divided into the three parts. The first part is focuses on standardization of data. There is also a brief introduction of selected companies and the extracted material. This part is followed by selection of the ideal company, in applying the data obtained from the previous selection. In the final part of the thesis is by using Euclidian and Manhattan metrics calculated distance between the selected companies, the group leader and an ideal company.en
dc.format38 l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent1288760 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkaolincs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectstandardizace datcs
dc.subjectideální podnikcs
dc.subjectchina clayen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectstandardization of dataen
dc.subjectideal companyen
dc.titleBenchmarking vybraných podnikůcs
dc.title.alternativeBenchmarking for Some Companiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201441cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKoběrský, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKLE205_HGF_N2102_2102T001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam