Benchmarking vybraných podniků

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92177

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lazar, Jaromír cs
dc.contributor.author Klement, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:02Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:02Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92177
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vzájemného porovnávání podniků neboli benchmarking. V první části je stručně uvedena teorie z hlediska smyslu, typů a modelů benchmarkingu. Praktická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na standardizaci dat. Je zde také letmé seznámení s vybranými podniky a těženou surovinou. Na tuto část navazuje výběr „ideálního podniku“, ve které aplikuji získaná dat z předchozí kapitoly. V závěrečné části práce, je pomocí euklidovské a manhattanské metriky vypočtena vzdálenost mezi vybranými podniky, leaderem skupiny a ideálním podnikem. cs
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on issue of mutual benchmarking, or comparing companies. The first part summarizes the theory in terms of meaning, types and models of benchmarking. The practical part of the thesis is divided into the three parts. The first part is focuses on standardization of data. There is also a brief introduction of selected companies and the extracted material. This part is followed by selection of the ideal company, in applying the data obtained from the previous selection. In the final part of the thesis is by using Euclidian and Manhattan metrics calculated distance between the selected companies, the group leader and an ideal company. en
dc.format 38 l. : il. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 1288760 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kaolin cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject standardizace dat cs
dc.subject ideální podnik cs
dc.subject china clay en
dc.subject benchmarking en
dc.subject standardization of data en
dc.subject ideal company en
dc.title Benchmarking vybraných podniků cs
dc.title.alternative Benchmarking for Some Companies en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201441 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Koběrský, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KLE205_HGF_N2102_2102T001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KLE205_HGF_N2102_2102T001_2012.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics