Skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92208

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kodymová, Jana cs
dc.contributor.author Brabcová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:19Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:19Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92208
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním dvou vybraných základních způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem, a to skládkování a spalování. V první části jsou objasněny hlavní pojmy a principy z oblasti odpadového hospodářství. Následuje rozbor současného stavu tohoto odvětví v České republice a také porovnání se současnou situací v Evropě. Další část je podrobněji zaměřena na hlediska vyhodnocování vlivů vybraných způsobů nakládání s odpady na životní prostředí s přihlédnutím k jejich ekonomickým aspektům. Poslední část obsahuje celkové zhodnocení a vzájemné porovnání obou metod s přihlédnutím k jednotlivým uvažovaným hlediskům a také návrhy možných řešení otázky nakládání s odpady. cs
dc.description.abstract This thesis deals with description and comparison of two selected basic methods of disposal of mixed municipal waste, landfill and incineration. In the first part are explained the main terms and principles of waste management. The following part deals with analysis of the current state of the industry in the Czech Republic and also compared with the current situation in Europe. Another part is more specifically focused on evaluating the effects of selected aspects of the waste on the environment with regard to their economic aspects. The last section contains the overall evaluation and mutual comparison of both methods with regard to individual contemplated aspects, and suggestions of possible solutions to issues of waste management. en
dc.format 43 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2091774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odpad cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject skládka cs
dc.subject spalování odpadů cs
dc.subject spalovna cs
dc.subject waste en
dc.subject municipal waste en
dc.subject waste disposal en
dc.subject incineration en
dc.subject incinerator en
dc.title Skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu cs
dc.title.alternative Landfill versus Incineration of Mixed Municipal Waste en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200967 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Sedláčková, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis BRA154_HGF_N2102_2102T003_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BRA154_HGF_N2102_2102T003_00_2011.pdf 1.994Mb PDF View/Open
BRA154_HGF_N2102_2102T003_00_2011_zadani.pdf 562.0Kb PDF View/Open
BRA154_HGF_N2102_2102T003_00_2011_priloha.pdf 468.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics