Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorBrabcová, Luciecs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:19Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:19Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92208
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním dvou vybraných základních způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem, a to skládkování a spalování. V první části jsou objasněny hlavní pojmy a principy z oblasti odpadového hospodářství. Následuje rozbor současného stavu tohoto odvětví v České republice a také porovnání se současnou situací v Evropě. Další část je podrobněji zaměřena na hlediska vyhodnocování vlivů vybraných způsobů nakládání s odpady na životní prostředí s přihlédnutím k jejich ekonomickým aspektům. Poslední část obsahuje celkové zhodnocení a vzájemné porovnání obou metod s přihlédnutím k jednotlivým uvažovaným hlediskům a také návrhy možných řešení otázky nakládání s odpady.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with description and comparison of two selected basic methods of disposal of mixed municipal waste, landfill and incineration. In the first part are explained the main terms and principles of waste management. The following part deals with analysis of the current state of the industry in the Czech Republic and also compared with the current situation in Europe. Another part is more specifically focused on evaluating the effects of selected aspects of the waste on the environment with regard to their economic aspects. The last section contains the overall evaluation and mutual comparison of both methods with regard to individual contemplated aspects, and suggestions of possible solutions to issues of waste management.en
dc.format43 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2091774 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectskládkacs
dc.subjectspalování odpadůcs
dc.subjectspalovnacs
dc.subjectwasteen
dc.subjectmunicipal wasteen
dc.subjectwaste disposalen
dc.subjectincinerationen
dc.subjectincineratoren
dc.titleSkládkování versus spalování směsného komunálního odpaducs
dc.title.alternativeLandfill versus Incineration of Mixed Municipal Wasteen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200967cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSedláčková, Janacs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBRA154_HGF_N2102_2102T003_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam