Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorSvačinová, Martinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92243
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením životního cyklu automobilového nádržového filtru používaného k filtraci močoviny v naftových motorech. Cílem této studie je posouzení vlivu životního cyklu filtru na životní prostředí. Studie zpracovává proces „od kolébky po bránu“. Zahrnuje těžbu surovin a končí výrobou filtru. Pro zpracování studie byla použita programová podpora SimaPro, která je nejpoužívanějším LCA (life cycle assessment) softwarem. Teoretická část zahrnuje východiska použití metody LCA ve čtyřech fázích. Prvním krokem je definování cílů a rozsahu, poté inventarizační analýza, hodnocení dopadu a nakonec interpretace životního cyklu.cs
dc.description.abstractAim of the thesis is to propose life cycle assessment (LCA) of car's tank filter. The filter is designed for filtering urea in diesel engines. Result of the study is to assess how filter's life cycle affects the environment. The scope of the study includes extraction of raw materials and ends with the production of filter. I have used the software SimaPro for processing data, which is most widely using software for life cycle assessment. The theoretical part includes using of LCA in four phases. In LCA, first it defines the goal and scope, then the inventory analysis, impact assessment and finally describes interpretation life cycle to environment.en
dc.format.extent1106577 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLCA studiecs
dc.subjectfiltrcs
dc.subjectprogramová podpora SimaProcs
dc.subjectnegativní vlivcs
dc.subjectspotřeba materiálů a energiícs
dc.subjectLCA studyen
dc.subjectfilteren
dc.subjectSimaPro software supporten
dc.subjectnegative affecten
dc.subjectconsumption of materials and energyen
dc.titleŽivotní cyklus automobilového nádržového filtrucs
dc.title.alternativeLife Cycle Assessment of Car Tank Filteren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKořínek, Robertcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSVA210_HGF_N2102_6208T031_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam