Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDirner, Vojtechcs
dc.contributor.authorLangmajerová, Václavacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:43:21Z
dc.date.available2012-07-11T07:43:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92314
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou čerpání vody na čerpací stanici Obří pramen v Lahošti, která vznikla jako řešení náhrady za škody způsobené důlní činností v této oblasti. Vznikem těchto škod byl ohrožen provoz lázeňské činnosti v Teplicích. Popisuje stav organizace a technického zázemí při umělém zdvihání hladiny vody na čerpací stanici. Především se zaměřuje na provoz čerpací techniky a její provozování z ekonomického hlediska. Vyhodnocuje parametry, které jsou v současné době nastavené pro čerpání vody a nabízí možná řešení vedoucí k úsporám při čerpání vody.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the pumping water of pumping station Obří pramen in Lahošť, which was created as a solution to compensation for damage caused mining activities in this area. The creation of such damage was threatened by traffic Teplice spa activities. Describes the state of organization and technical background in artificial lift surface water pumping station. Mainly focuses on the operation of pumping equipment and run it from an economic point of view. Evaluate parameters that are currently set for pumping of water and offers possible solutions leading to savings in pumping water.en
dc.format46, [5] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3620368 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčerpání vodycs
dc.subjectdůlní škodycs
dc.subjectdůlní vodycs
dc.subjectvypouštění vodycs
dc.subjectpumping wateren
dc.subjectmining damageen
dc.subjectmine wateren
dc.subjectdischarge of wateren
dc.titleČerpání vody z Obřího pramene v Lahoštics
dc.title.alternativePumping water from Obří pramen in LAHOŠŤen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200976cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHavrlík, J.cs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLAN219_HGF_N2102_2102T003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam