Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorMüllerová, Monikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:43:24Z
dc.date.available2012-07-11T07:43:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92323
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována závislost rozdělovacího koeficientu síry na množství CaO ve vyráběném aglomerátu v podniku ArcelorMittal Ostrava, a. s. Popsán je aglomerační proces, výskyt síry v aglomeračním procesu a přehled legislativy týkající se životního prostředí. Následují statistické údaje o složení aglomerační vsázky za rok 2007 - 2011 a jejich vyhodnocení, že existuje jistá závislost CaO na rozdělovacím koeficientu síry a na základě tohoto pak i závislost mezi obsahem oxidů síry ve spalinách a účinností elektroodlučovačů. V závěru práce je pak popsána závislost rozdělovacího koeficientu síry na oxidu vápenatém ve vyráběném aglomerátu.cs
dc.description.abstractIn the present work is handled by the dependency of the partition coefficient of sulphur on the amount of CaO in the company produced aglomerátu in ArceloruMittal Ostrava, a. s. and Described the process of sintering is the sulphur in the aglomeračním process and an overview of the legislation relating to the environment. The following statistical data on the composition of sinter burden for 2007-2011 and their evaluation, that a certain dependence of CaO on the apportionment coefficient of sulphur and on the basis of the relationship between the content of sulphur oxides in the exhaust gases and the effect elektroodlučovačů. In conclusion, the work is then described the dependency of the partition coefficient of sulphur per quantity of calcium sorbates in the site of the company.en
dc.format69, [19] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3966580 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaglomerát, aglomerační vsázka, CaO, rozdělovací koeficient sírycs
dc.subjectaccumulation, accumulation batch, CaO, split up coefficient suplhuren
dc.titleZávislost rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO ve vyráběném aglomerátucs
dc.title.alternativeDependance of Sulphur Separation Coefficient on CaO Contents in the Agglomerate Produceden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201500cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTvrdek, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantKrál, Pavelcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMUL105_HGF_N2102_2102T003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record