Tvorba územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92355

Show simple item record


dc.contributor.advisor Orlíková, Lucie cs
dc.contributor.author Fusek, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:43:40Z
dc.date.available 2012-07-11T07:43:40Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92355
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract V předložené práci je zpracována grafická část územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. V první části práce jsou vysvětleny obecné principy zpracování územního plánu, jeho vazby na podklady České republiky, na dokumentaci krajského úřadu a podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností. Následně je provedeno zhodnocení zpracovávání územních plánů v geografických informačních systémech a nutnost sjednocení zpracovánání územních plánu v jednotném datovém modelu. V další části je popsáno vytvoření územního plánu pro katastrální území Jarkovičky a Vlaštovičky v datovém modelu cs
dc.description.abstract The main objective of this study (work, thesis) was to processed graphical part of urban plan according the act 183/2006 Sb. - the urban planning and construction rules and according the regulation - urban analysis documentation, urban planning documentation and the means of registering the urban planning activities. The first part of the study (work, thesis) includes the general principles of urban plan development and its connections to the Czech Republic documentations, regional authority documentations and according to the documentations of the municipality with extended authority. Moreover, the assessment of the elaboration of the urban plans in GIS and the necessity of the data model unification. Last part describes the urban plan development, based on data model, for Jarkovice and Vlastovicky cadastral areas. en
dc.format 92 l. : il. + 6 příl. cs
dc.format.extent 997743 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject datový model cs
dc.subject city plan en
dc.subject data model en
dc.title Tvorba územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS cs
dc.title.alternative Creation of Town Planning Scheme and its Transfer to GIS en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200886 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kokošková, Kateřina cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 548 - Institut geoinformatiky cs
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Geoinformatika cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis FUS033_HGF_N3646_3602T002_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FUS033_HGF_N3646_3602T002_2011.pdf 974.3Kb PDF View/Open
FUS033_HGF_N3646_3602T002_2011_zadani.pdf 587.9Kb PDF View/Open
FUS033_HGF_N3646_3602T002_2011_priloha.zip 12.40Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics