Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOrlíková, Luciecs
dc.contributor.authorFusek, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:43:40Z
dc.date.available2012-07-11T07:43:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92355
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována grafická část územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. V první části práce jsou vysvětleny obecné principy zpracování územního plánu, jeho vazby na podklady České republiky, na dokumentaci krajského úřadu a podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností. Následně je provedeno zhodnocení zpracovávání územních plánů v geografických informačních systémech a nutnost sjednocení zpracovánání územních plánu v jednotném datovém modelu. V další části je popsáno vytvoření územního plánu pro katastrální území Jarkovičky a Vlaštovičky v datovém modelucs
dc.description.abstractThe main objective of this study (work, thesis) was to processed graphical part of urban plan according the act 183/2006 Sb. - the urban planning and construction rules and according the regulation - urban analysis documentation, urban planning documentation and the means of registering the urban planning activities. The first part of the study (work, thesis) includes the general principles of urban plan development and its connections to the Czech Republic documentations, regional authority documentations and according to the documentations of the municipality with extended authority. Moreover, the assessment of the elaboration of the urban plans in GIS and the necessity of the data model unification. Last part describes the urban plan development, based on data model, for Jarkovice and Vlastovicky cadastral areas.en
dc.format92 l. : il. + 6 příl.cs
dc.format.extent997743 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectdatový modelcs
dc.subjectcity planen
dc.subjectdata modelen
dc.titleTvorba územního plánu obce a jeho následné převedení do GIScs
dc.title.alternativeCreation of Town Planning Scheme and its Transfer to GISen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200886cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKokošková, Kateřinacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikycs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFUS033_HGF_N3646_3602T002_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam