Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPlachá, Danielacs
dc.contributor.authorProske, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:43:58Z
dc.date.available2012-07-11T07:43:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92388
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této práce bylo zavedení metody extrakce za zvýšeného tlaku a superkritické fluidní extrakce do provozu analytické laboratoře a nalezení optimálních provozních podmínek pro extrakci organických látek z pevných matric. Teoretická část obsahuje přehled současných extrakčních metod pro pevnou fázi. Praktická část obsahuje popis použitých extrakčních přístrojů a popis experimentů vedoucích k nalezení optimálních provozních podmínek. Tyto podmínky byly následně použity pro extrakci organických látek ze vzorků čistírenského kalu. Poslední částí této práce je vyhodnocení výsledků provedených experimentů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to bring pressurized solvent extraction and supercritical fluid extraction into operation of analytical laboratory and find optimal operating conditions for extraction of organic compounds from solid matrices by using these methods. The theoretical part contains an overview of current extraction methods for solid matrices. The practical part includes a description of used extraction instruments and experiments used to find optimal operating conditions. These conditions were then used to extract organic compounds from sewage sludge. The last part of this thesis is evaluation of experiments results.en
dc.format67, [6]l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3191958 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectextrakce za zvýšeného tlaku, superkritická fluidní extrakce, pevná matrice, organické látky, čistírenský kalcs
dc.subjectpressurized solvent extraction, supercritical fluid extraction, solid matrices, organic compounds, sewage sludgeen
dc.titleOptimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických látek z pevných matriccs
dc.title.alternativeOptimalization and validation of extraction methods for determination of organic compounds in solid matricesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200725cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBestová, Ivacs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPRO436_HGF_N2102_2102T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam