Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických látek z pevných matric

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92388

Show simple item record


dc.contributor.advisor Plachá, Daniela cs
dc.contributor.author Proske, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:43:58Z
dc.date.available 2012-07-11T07:43:58Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92388
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této práce bylo zavedení metody extrakce za zvýšeného tlaku a superkritické fluidní extrakce do provozu analytické laboratoře a nalezení optimálních provozních podmínek pro extrakci organických látek z pevných matric. Teoretická část obsahuje přehled současných extrakčních metod pro pevnou fázi. Praktická část obsahuje popis použitých extrakčních přístrojů a popis experimentů vedoucích k nalezení optimálních provozních podmínek. Tyto podmínky byly následně použity pro extrakci organických látek ze vzorků čistírenského kalu. Poslední částí této práce je vyhodnocení výsledků provedených experimentů. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis was to bring pressurized solvent extraction and supercritical fluid extraction into operation of analytical laboratory and find optimal operating conditions for extraction of organic compounds from solid matrices by using these methods. The theoretical part contains an overview of current extraction methods for solid matrices. The practical part includes a description of used extraction instruments and experiments used to find optimal operating conditions. These conditions were then used to extract organic compounds from sewage sludge. The last part of this thesis is evaluation of experiments results. en
dc.format 67, [6]l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3191958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject extrakce za zvýšeného tlaku, superkritická fluidní extrakce, pevná matrice, organické látky, čistírenský kal cs
dc.subject pressurized solvent extraction, supercritical fluid extraction, solid matrices, organic compounds, sewage sludge en
dc.title Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických látek z pevných matric cs
dc.title.alternative Optimalization and validation of extraction methods for determination of organic compounds in solid matrices en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200725 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bestová, Iva cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Technologie a hospodaření s vodou cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PRO436_HGF_N2102_2102T006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PRO436_HGF_N2102_2102T006_2012.pdf 3.044Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics