Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92410

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovář, Luděk cs
dc.contributor.author Hýbler, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:44:09Z
dc.date.available 2012-07-11T07:44:09Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92410
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract V předložené práci jsou popsány základní typy tepelných čerpadel a podrobně zpracovány možné způsoby hloubení vrtů pro tepelná čerpadla v geologických poměrech v České republice. V další části je stanovena metodika vrtných prací a sběru dat, na které navazuje hloubení vrtů na vybraných lokalitách v České republice. Získané údaje z průběhu vrtných prací jsou vyhodnoceny zejména z hlediska průměrné rychlosti realizace vrtů. V závěru práce jsou uvedeny dosažené výsledky a jsou popsány operace, které je ovlivňují. cs
dc.description.abstract In my diploma thesis there are described basic types of heat pumps and there are also presented possible ways of boreholes drilling for heat pumps in geological conditions in Czech Republic. Next part details the methodology of drilling works and collecting data to which follows drilling boreholes on selected localities in Czech Republic. The data collected during drilling works are assessed mainly in terms of average speed of boreholes realization. In conclusion there are noted achieved results and there are also marked operations influencing them. en
dc.format 106, [39] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 5108274 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject vrt pro tepelné čerpadlo cs
dc.subject pažení cs
dc.subject geologické poměry cs
dc.subject heat pump en
dc.subject borehole for heat pump en
dc.subject casing en
dc.subject geological conditions en
dc.title Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR cs
dc.title.alternative Drilling of boreholes for heat pumps on the selected areas in czech republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200486 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Klempa, Martin cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis HYB039_HGF_N2110_2101T003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HYB039_HGF_N2110_2101T003_2012.pdf 4.871Mb PDF View/Open
HYB039_HGF_N2110_2101T003_2012_priloha.zip 12.62Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics