Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Luděkcs
dc.contributor.authorHýbler, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:09Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92410
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV předložené práci jsou popsány základní typy tepelných čerpadel a podrobně zpracovány možné způsoby hloubení vrtů pro tepelná čerpadla v geologických poměrech v České republice. V další části je stanovena metodika vrtných prací a sběru dat, na které navazuje hloubení vrtů na vybraných lokalitách v České republice. Získané údaje z průběhu vrtných prací jsou vyhodnoceny zejména z hlediska průměrné rychlosti realizace vrtů. V závěru práce jsou uvedeny dosažené výsledky a jsou popsány operace, které je ovlivňují.cs
dc.description.abstractIn my diploma thesis there are described basic types of heat pumps and there are also presented possible ways of boreholes drilling for heat pumps in geological conditions in Czech Republic. Next part details the methodology of drilling works and collecting data to which follows drilling boreholes on selected localities in Czech Republic. The data collected during drilling works are assessed mainly in terms of average speed of boreholes realization. In conclusion there are noted achieved results and there are also marked operations influencing them.en
dc.format106, [39] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5108274 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectvrt pro tepelné čerpadlocs
dc.subjectpaženícs
dc.subjectgeologické poměrycs
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectborehole for heat pumpen
dc.subjectcasingen
dc.subjectgeological conditionsen
dc.titleHloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČRcs
dc.title.alternativeDrilling of boreholes for heat pumps on the selected areas in czech republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200486cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKlempa, Martincs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHYB039_HGF_N2110_2101T003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam