Současná černobylská radioaktivita vybraných rostlin a hub na území Moravskoslezského kraje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92413

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jandačka, Petr cs
dc.contributor.author Količová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:44:10Z
dc.date.available 2012-07-11T07:44:10Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92413
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá radioaktivitou vybraných druhů hub, mechu a půdy na území Moravskoslezského kraje po 26 letech od jaderné havárie v Černobylu. Pro sběr vzorků byly vybrány rozdílné lokality z Opavska a Beskyd. V práci je popsána příprava vzorků lisováním do tablet pro měření v germániovém polovodičovém detektoru. Jednotlivé vzorky biologického materiálu byly vyhodnoceny na základě vypočítaných relativních hmotnostních aktivit. Porovnávány byly vzorky jednotlivých částí hub, mechu a půdy v rámci každé lokality i navzájem mezi lokalitami. Měření potvrdila, že izotopy 134Cs a 137Cs jsou i v roce 2012 přítomny v životním prostředí sledovaných lokalit. Z porovnání vzorků vyplývá, že výrazně více zamořená je lokalita na Opavsku. Z biologických materiálů obsahuje nejvíce izotopů cesia suchohřib hnědý (Xerocomus badius). cs
dc.description.abstract The dissertation deal with radioactivity of varios kinds of fungus, moss and soil on the territory of Moravskoslezský region after 26 years since nuclear accident in Chernobyl. Sampling was made in various areas of Opavsko and Beskydy. In the dissertation is described preparation of samples, their pressing to tablets for gauging in germanium semi - conductor detector. The individual samples of biological material were appraised on the base of relative mass activity. Each sample was compared for each locality. The gauging confirmed that isotopes 134Cs and 137Cs are attend in environment of studied localities in present 2012. The most contaminate is the locality of Opavsko. According to gauging Xerocomus badius contain the most isotopes of cesia. en
dc.format 61 l. : il. cs
dc.format.extent 3630100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject radioaktivita cs
dc.subject havárie jaderné elektrárny Černobyl cs
dc.subject izotopy 134Cs a 137Cs cs
dc.subject houby cs
dc.subject půdy cs
dc.subject mech cs
dc.subject radioactivity en
dc.subject Chernobyl accident en
dc.subject isotopes 134Cs and 137Cs en
dc.subject mushrooms en
dc.subject soil en
dc.subject moss en
dc.title Současná černobylská radioaktivita vybraných rostlin a hub na území Moravskoslezského kraje cs
dc.title.alternative Current Chernobyl Radioactivity of Selected Plants and Mushrooms in the MS Region en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200996 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Staš, Lubomír cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KOL575_HGF_N2102_3904T022_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOL575_HGF_N2102_3904T022_2012.pdf 3.461Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics