Show simple item record

dc.contributor.advisorKrčmarská, Luciecs
dc.contributor.authorVavřínková, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:40Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92472
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato předložená práce se zaměřuje na problematiku motivace a odměňování pracovníků ve společnosti TS Hlučín s.r.o.. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů z oblasti motivace a odměňování, popisem firmy. Praktická část práce obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníků a jejich znázornění pomocí grafů. V poslední části jsou uvedeny výsledky šetření a doporučené návrhy, které by mohli vést k řešení zjištěných problémů.cs
dc.description.abstractThe presented work focuses on the issues of motivation and reward workers at Ltd. Company, TS Hlučín s.r.o. The theoretical part deals with explaining the concepts of motivation and reward, a description of the company. Practical work includes evaluation of the results of questionnaires and their representation by graphs. The last part presents the results of the investigation and recommended proposals that could lead to solving the identified problemsen
dc.format36, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1202757 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmotivace, systém odměňování, dotazníkové šetření, zaměstnanecké výhodycs
dc.subjectmotivation, reward systems survey, employee benefitsen
dc.titleAnalýza personální činnosti ve společnosti TS Hlučín s.r.o.cs
dc.title.alternativePersonnel Management Analysis for the Ltd Company, TS Hlučín s.r.o.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201638cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeProcházka, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVAV308_HGF_B2102_2102R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record