Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRůžička, Jancs
dc.contributor.authorKisztner, Jurajcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:45:08Z
dc.date.available2012-07-11T07:45:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92533
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV priloženej práci je spracovaná problematika spojenia geografických informačných systémov a monitorovacieho systému Zabbix. V práci je vytvorená aplikácia, ktorá pridáva nové nástroje do monitorovacieho systému Zabbix na prácu s priestorovou zložkou monitorovaných zariadení. V prvej časti je vysvetlené ako pracuje monitorovací systém Zabbix. Táto časť sa zaoberá reverzným spracovaním databázy a web front-endu Zabbix a prepojenie výsledkov monitorovania s priestorovou databázou PostgreSQL/PostGIS. Následne sa práca zaoberá vytvorením pilotnej mapovej aplikácie, ktorá slúži na zobrazenie monitorovaných zariadení spolu s priestorovou lokalizáciou. Na záver je ponúknutý krátky návod na používanie novo vytvorených vlastností v monitorovacom systéme Zabbix a pilotnej aplikácie.cs
dc.description.abstractMy Bachelor’s thesis deals with the matter of interconnection of the geographical informational system and monitoring system Zabbix. In the thesis is created an application that adds new components into the monitoring system Zabbix influencing work with spatial unit of the devices that are monitored. In the first part, the thesis covers an explanation of the function of monitoring system Zabbix. It depicts reverse process of database and web front-end Zabbix and the interconnection of the results with the spatial database PostgreSQL/PostGIS. Subsequently, the thesis deals with the creation of pilot’s map application, which helps to represent the devices that are monitored together with the spatial localization. In the final part of the thesis, it is possible to see a short manual for usage of the newly created attributes in the monitoring system Zabbix and the pilot’s application.en
dc.format34 l. : il.cs
dc.format.extent4636120 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZabbixcs
dc.subjecttechnické zariadeniacs
dc.subjectdatabázacs
dc.subjectGIScs
dc.subjectmapová aplikáciacs
dc.subjectZabbixen
dc.subjecttechnical devicesen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectGISen
dc.subjectmap applicationen
dc.titleVizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapycs
dc.title.alternativeVisualization of Results of Monitoring of Technical Equipment in Electronically Published Mapen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200912cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeStromský, Josefcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikycs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKIS0004_HGF_B3646_3646R006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam