Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92533

Show simple item record


dc.contributor.advisor Růžička, Jan cs
dc.contributor.author Kisztner, Juraj cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:45:08Z
dc.date.available 2012-07-11T07:45:08Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92533
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract V priloženej práci je spracovaná problematika spojenia geografických informačných systémov a monitorovacieho systému Zabbix. V práci je vytvorená aplikácia, ktorá pridáva nové nástroje do monitorovacieho systému Zabbix na prácu s priestorovou zložkou monitorovaných zariadení. V prvej časti je vysvetlené ako pracuje monitorovací systém Zabbix. Táto časť sa zaoberá reverzným spracovaním databázy a web front-endu Zabbix a prepojenie výsledkov monitorovania s priestorovou databázou PostgreSQL/PostGIS. Následne sa práca zaoberá vytvorením pilotnej mapovej aplikácie, ktorá slúži na zobrazenie monitorovaných zariadení spolu s priestorovou lokalizáciou. Na záver je ponúknutý krátky návod na používanie novo vytvorených vlastností v monitorovacom systéme Zabbix a pilotnej aplikácie. cs
dc.description.abstract My Bachelor’s thesis deals with the matter of interconnection of the geographical informational system and monitoring system Zabbix. In the thesis is created an application that adds new components into the monitoring system Zabbix influencing work with spatial unit of the devices that are monitored. In the first part, the thesis covers an explanation of the function of monitoring system Zabbix. It depicts reverse process of database and web front-end Zabbix and the interconnection of the results with the spatial database PostgreSQL/PostGIS. Subsequently, the thesis deals with the creation of pilot’s map application, which helps to represent the devices that are monitored together with the spatial localization. In the final part of the thesis, it is possible to see a short manual for usage of the newly created attributes in the monitoring system Zabbix and the pilot’s application. en
dc.format 34 l. : il. cs
dc.format.extent 4636120 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Zabbix cs
dc.subject technické zariadenia cs
dc.subject databáza cs
dc.subject GIS cs
dc.subject mapová aplikácia cs
dc.subject Zabbix en
dc.subject technical devices en
dc.subject database en
dc.subject GIS en
dc.subject map application en
dc.title Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy cs
dc.title.alternative Visualization of Results of Monitoring of Technical Equipment in Electronically Published Map en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200912 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Stromský, Josef cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 548 - Institut geoinformatiky cs
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Geoinformatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KIS0004_HGF_B3646_3646R006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KIS0004_HGF_B3646_3646R006_2012.pdf 4.421Mb PDF View/Open
KIS0004_HGF_B3646_3646R006_2012_priloha.zip 3.441Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics