Cenomanské glaukonitické pískovce a jílovce z východočeské křídy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92541

Show simple item record


dc.contributor.advisor Martinec, Petr cs
dc.contributor.author Kubina, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:45:11Z
dc.date.available 2012-07-11T07:45:11Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92541
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zpracovává charakteristické vlastnosti glaukonitických pískovců a jílovců z lokality Záměl, ve které je jedinečně odkryt profil celého období cenomanu. Rešeršní část popisuje vymezení české křídové pánve a její stratigrafický vývoj. Praktická část popisuje danou lokalitu, její geologickou stavbu a základní petrografické a mineralogické vlastnosti cenomanských pískovců a jílovců z dané lokality. Spolu s vlastnostmi pórového prostoru je popsána interakce horniny s vodou a to v dynamickém režimu nasákavosti a odparu. Je popsáno použití glaukonitických pískovců v historické a současné architektuře. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with characteristic qualities of glauconitic sandstone and claystone from the area of Záměl, which uniquely reveals the profile of the whole period of cenoman. The research part focuses on demarcating the Bohemian Cretaceous Basin and its stratigraphic development. The practical part describes the given locality, its geological structure, and basic petrographic and mineralogic qualities of cenoman sandstone and claystone in the locality. It also considers the qualities of porous space as well as rock-water interaction in a dynamic regime of absorption and vaporisation. Usage of glauconitic sandstone and claystone in historical and present architecture is also described. en
dc.format 43, [36] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 6287111 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject cenoman cs
dc.subject glaukonit cs
dc.subject pískovec cs
dc.subject jílovec cs
dc.subject česká křídová pánev cs
dc.subject cenoman en
dc.subject glauconite en
dc.subject sandstone en
dc.subject claystone en
dc.subject Bohemian Cretaceous Basin en
dc.title Cenomanské glaukonitické pískovce a jílovce z východočeské křídy cs
dc.title.alternative Cenomanian glaukonite sandstones and claystones from the east Bohemian cretaceous basin en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200490 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vavro, Martin cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KUB721_HGF_B2110_2101R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUB721_HGF_B2110_2101R003_2012.pdf 5.995Mb PDF View/Open
KUB721_HGF_B2110_2101R003_2012_priloha.pdf 11.38Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics