Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMartinec, Petrcs
dc.contributor.authorKubina, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:45:11Z
dc.date.available2012-07-11T07:45:11Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92541
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce zpracovává charakteristické vlastnosti glaukonitických pískovců a jílovců z lokality Záměl, ve které je jedinečně odkryt profil celého období cenomanu. Rešeršní část popisuje vymezení české křídové pánve a její stratigrafický vývoj. Praktická část popisuje danou lokalitu, její geologickou stavbu a základní petrografické a mineralogické vlastnosti cenomanských pískovců a jílovců z dané lokality. Spolu s vlastnostmi pórového prostoru je popsána interakce horniny s vodou a to v dynamickém režimu nasákavosti a odparu. Je popsáno použití glaukonitických pískovců v historické a současné architektuře.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with characteristic qualities of glauconitic sandstone and claystone from the area of Záměl, which uniquely reveals the profile of the whole period of cenoman. The research part focuses on demarcating the Bohemian Cretaceous Basin and its stratigraphic development. The practical part describes the given locality, its geological structure, and basic petrographic and mineralogic qualities of cenoman sandstone and claystone in the locality. It also considers the qualities of porous space as well as rock-water interaction in a dynamic regime of absorption and vaporisation. Usage of glauconitic sandstone and claystone in historical and present architecture is also described.en
dc.format43, [36] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6287111 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcenomancs
dc.subjectglaukonitcs
dc.subjectpískoveccs
dc.subjectjíloveccs
dc.subjectčeská křídová pánevcs
dc.subjectcenomanen
dc.subjectglauconiteen
dc.subjectsandstoneen
dc.subjectclaystoneen
dc.subjectBohemian Cretaceous Basinen
dc.titleCenomanské glaukonitické pískovce a jílovce z východočeské křídycs
dc.title.alternativeCenomanian glaukonite sandstones and claystones from the east Bohemian cretaceous basinen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200490cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVavro, Martincs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKUB721_HGF_B2110_2101R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam