Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOtte, Lukášcs
dc.contributor.authorPaganik, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:45:51Z
dc.date.available2012-07-11T07:45:51Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92624
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci je analyzován trh informačních systémů pro řešení přepravních a vytěžovacích potřeb dopravních a spedičních firmem se zaměřením na nákladní dopravu do 3,5t. V úvodní části je popsán princip obchodování s náklady a dopravou, jeho specifika, možnosti a priority. V další části jsou popsány základní informační toky jednotlivých subjektů zapojených do logistického řetězce včetně vazeb mezi nimi. Třetí část práce je věnována analýze trhu s IS určenými pro spediční účely, které se obecně nazývají burzy nákladů. V závěru pak práce poskytuje autorovo osobní zhodnocení možností a praktického využití takovýchto IS v dané kategorii dopravy.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis of the informational system market stated for solving the transporting and extracting needs of transporting and speditionig companies focused on freight transport until 3,5 tones. In the opening part there is described a principle of trading with loads and transport, its specifics, possibilities and priorities. In the following part there are described the basic informational fluxes of the particular subjects involved into the logistic chain including the bonds inbetween. The third part of the thesis is dedicated to the analysis of the market with IS designated for spedition purposes which are commonly called as a load exchange. Conclusion offers author´s personal evaluation of the possibillities and the practical usage of such IS in the given transport category.en
dc.format28, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2418761 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistika, spedice, nákladní autodoprava, burza nákladů, dopravní databankacs
dc.subjectlogistics, spedition, transport, load exchange, trnasport diabaseen
dc.titleAnalýza informačních systémů pro podporu spedičních a dopravních služebcs
dc.title.alternativeAnalysis of IS for SCM Supporten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201344cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNovotný, Lukášcs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchInformační a systémový managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAG0010_HGF_B2102_6209R013_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam