Čištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92683

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bouchal, Tomáš cs
dc.contributor.author Rakús, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:46:22Z
dc.date.available 2012-07-11T07:46:22Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92683
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na způsoby čištění kouřových plynů vznikajících při spalování hnědého uhlí v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově. Jedná se hlavně o snížení produkce TZL, CO2, NOx a SO2 ve spalinách vypouštěných do ovzduší a následné využití produktů z odprášení a odsíření. V první části je uvedena charakteristika společnosti Unipetrol RPA. Dále jsou popsány technologické celky teplárny T700 a samotnou kapitolou je problematika a způsob odsíření a odprášení kouřových plynů. cs
dc.description.abstract This bachelor´s thesis is focused on methods of gas cleaning from burning brown coal at power station T 700 Unipetrol RPA Litvínov. It is mostly about lower production of dust, CO2, NOx and SO2 at outlet gas and following usage product´s from desulphurization and dust separation. At beginning is described characteristics of Unipetrol RPA. Next are described technological part sof power station T 700 and one charter is the issue of desulphurization and dust separation of gas. en
dc.format 49 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3288837 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject teplárna cs
dc.subject odsíření cs
dc.subject absorbér cs
dc.subject filtr cs
dc.subject popílek cs
dc.subject power station en
dc.subject desulphurization en
dc.subject absorber en
dc.subject filter en
dc.subject ash en
dc.title Čištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově cs
dc.title.alternative Flue Gases Cleaning in Power Plant T700 in Unipetrol RPA in Litvinov. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201059 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Blažek, Vladislav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis RAK0011_HGF_B2102_3904R022_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RAK0011_HGF_B2102_3904R022_2012.pdf 3.136Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics