Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchal, Tomášcs
dc.contributor.authorRakús, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:46:22Z
dc.date.available2012-07-11T07:46:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92683
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na způsoby čištění kouřových plynů vznikajících při spalování hnědého uhlí v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínově. Jedná se hlavně o snížení produkce TZL, CO2, NOx a SO2 ve spalinách vypouštěných do ovzduší a následné využití produktů z odprášení a odsíření. V první části je uvedena charakteristika společnosti Unipetrol RPA. Dále jsou popsány technologické celky teplárny T700 a samotnou kapitolou je problematika a způsob odsíření a odprášení kouřových plynů.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on methods of gas cleaning from burning brown coal at power station T 700 Unipetrol RPA Litvínov. It is mostly about lower production of dust, CO2, NOx and SO2 at outlet gas and following usage product´s from desulphurization and dust separation. At beginning is described characteristics of Unipetrol RPA. Next are described technological part sof power station T 700 and one charter is the issue of desulphurization and dust separation of gas.en
dc.format49 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3288837 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectodsířenícs
dc.subjectabsorbércs
dc.subjectfiltrcs
dc.subjectpopílekcs
dc.subjectpower stationen
dc.subjectdesulphurizationen
dc.subjectabsorberen
dc.subjectfilteren
dc.subjectashen
dc.titleČištění kouřových plynů v teplárně T700 v Unipetrol RPA v Litvínověcs
dc.title.alternativeFlue Gases Cleaning in Power Plant T700 in Unipetrol RPA in Litvinov.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201059cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBlažek, Vladislavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisRAK0011_HGF_B2102_3904R022_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam