Show simple item record

dc.contributor.advisorHeviánková, Silviecs
dc.contributor.authorTučková, Petracs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:46:43Z
dc.date.available2012-07-11T07:46:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92731
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na důlní vody po těžbě rud v České republice, jejichž průtoky jsou dostatečně velké na to, aby se v případě nedostatku vody například v důsledku sucha nebo havárie dalo do budoucna uvažovat o její úpravě a následném využití na pitnou či užitkovou vodu. Bylo vytipováno celkem šest lokalit z ukončené těžby rud, a to s ohledem na množství a kvalitu důlních vod. Odebrané vzorky důlních vod byly podrobeny chemické analýze a výsledky byly zpracovány a porovnány s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the mining water left over after ore mining in the Czech Republic; the flow is large enough to be considered for future treatment and its subsequent use as drinking or industrial water in the event of water shortages for example due to drought or accident. Six sites were identified where mining of ore has now been completed with regard to quantity and quality of mine water. Mine water samples were subjected to chemical analysis and the results were processed and compared with the Decree of the Ministry of Health n.187/2005 which in turn amends the ordinance n.252/2004 which sets down the health requirements for drinking water and hot water and the frequency and scope for control of drinking water.en
dc.format46 l. : il. + 1CD-Rcs
dc.format.extent3702878 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdůlní vody, limity pitné vody, rudycs
dc.subjectmine water, limits for drinking water, oreen
dc.titleDůlní vody z těžby rud v České Republicecs
dc.title.alternativeMine Water from Ore Mining in the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200785cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJuroková, Martinacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisTUC0012_HGF_B2102_2102R006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record